Podnikanie
Posledná kontrola : 31/01/2023

Výmena a uznávanie vodičských preukazov v EÚ

Výmena vodičských preukazov v EÚ

Vždy môžete mať len jeden vodičský preukaz EÚ. Ak sa presťahujete do inej krajiny EÚ, zvyčajne si nemusíte svoj vodičský preukaz vymeniť za miestny. Ak si to však želáte, môžete si ho dobrovoľne vymeniť za rovnocenný vodičský preukaz v novej krajine vášho pobytu.

Dobrovoľná výmena vodičského preukazu v inej krajine EÚ

Ak si chcete dobrovoľne vymeniť vodičský preukaz, musíte mať pobyt v danej krajine a spĺňať podmienky na získanie vodičského preukazu (napr. ste dosiahli minimálny vek, váš zdravotný stav vám umožňuje šoférovať atď.).

Pred výmenou vodičského preukazu budú príslušné orgány kontaktovať zodpovedné orgány v krajine vášho predošlého pobytu, aby si overili, že váš vodičský preukaz nie je obmedzený, pozastavený alebo odobratý. Ak vymieňate starý model vodičského preukazu, bude vám vydaný nový štandardný formát (plastová karta vo veľkosti kreditnej karty s fotografiou, ktorá sa vydáva od roku 2013).

 

Povinná výmena vodičského preukazu v inej krajine EÚ

Vodičský preukaz musíte vymeniť:

Upozornenie

Pri výmene pôvodného vodičského preukazu za miestny vodičský preukaz sa na vás vzťahujú pravidlá tejto krajiny týkajúce sa vodičských preukazov (napríklad pravidlá týkajúce sa obdobia platnosti a lekárskych kontrol).

Príklad

Monica žije prevažnú časť roka na Cypre a má taliansky vodičský preukaz, ktorý sa jej poškodil. Nový preukaz získa výmenou talianskeho vodičského preukazu za cyperský. Dostane vodičský preukaz na Cypre s platnosťou 15 rokov (a nie 10 rokov, ako je to v Taliansku).

Prečítajte si aj to, čo robiť, ak vodičský preukaz stratíte alebo vám ho odcudzia počas cestovania v zahraničí.

Uznávanie vodičských preukazov v EÚ

Uznáva sa váš vodičský preukaz v celej EÚ, ak:

Ste držiteľom starého modelu vodičského preukazu v EÚ?

Ak máte starý model vodičského preukazu EÚ, môžete ho stále používať vo všetkých krajinách EÚ. Ak si ho obnovíte, bude vám vydaný štandardný model preukazu EÚ. V opačnom prípade si ho musíte vymeniť najneskôr do roku 2033.

Ste držiteľom vodičského preukazu s neobmedzenou časovou platnosťou?

Vodičské preukazy EÚ s neobmedzenou časovou platnosťou sa uznávajú vo všetkých krajinách EÚ. Vnútroštátne orgány vám poskytnú informácie o tom, kedy si ho musíte vymeniť za nový štandardný model.

Ste držiteľom dočasného vodičského preukazu?

Dočasné vodičské preukazy a medzinárodné vodičské preukazy (alebo osvedčenia vydané vo vašej domovskej krajine) nie sú regulované na úrovni EÚ a nemusia byť uznané v iných krajinách EÚ.

Ak máte dočasný vodičský preukaz a sťahujete sa do inej krajiny EÚ, príslušné vnútroštátne orgány v krajine, do ktorej sa sťahujete, vám poskytnú informácie o uplatniteľných pravidlách.

Ste držiteľom vodičského preukazu vydaného v krajine mimo EÚ?

Niektoré krajiny EÚ uznávajú vodičské preukazy vydané v niektorých krajinách mimo EÚ. Ak vám bol váš terajší vodičský preukaz EÚ vystavený ako náhrada za pôvodný preukaz vydaný mimo EÚ a chcete sa presťahovať do inej krajiny EÚ, mali by ste mať na pamäti, že vám váš vodičský preukaz nemusia uznať.

Informácie o podmienkach uznávania vodičských preukazov vydaných v krajinách mimo EÚ vám poskytnú miestne orgány vo vašej novej krajine.

Príklad

Angeles je Čiľanka, ktorá sa pred niekoľkými rokmi presťahovala do Španielska. Keďže Španielsko uznáva čilské vodičské preukazy, Angeles si mohla po splnení určitých administratívnych formalít vymeniť vodičský preukaz za španielsky.

Angeles môže s týmto novým vodičským preukazom šoférovať v EÚ. Ak sa však presťahuje do inej krajiny EÚ, bude si musieť overiť, či nová krajina jej španielsky vodičský preukaz uzná.

Ak jej nová krajina automaticky uznáva čilské vodičské preukazy, bude môcť naďalej používať svoj španielsky vodičský preukaz. Ak nie, bude musieť vo svojej novej krajine pravdepodobne požiadať o formálne uznanie svojho čilského vodičského preukazu alebo o jeho výmenu.

Viac informácií o type vášho vodičského preukazu bg Otvoriť ako externý odkaz vrátane vzhľadu, ochranných znakov a oprávnení a skupín, ktoré sú na ňom uvedené.

Informácie pre jednotlivé krajiny

Oboznámte sa s pravidlami týkajúcimi sa výmeny a uznávania vodičských preukazov v krajine, v ktorej žijete:

Výber štátu

Európska komisia nezodpovedá za obsah externých webových sídel.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: