Podnikanie
Posledná kontrola: 24/01/2019

Preprava výrobkov živočíšneho pôvodu

Na prevoz výrobkov živočíšneho pôvodu v rámci EÚ neexistujú žiadne všeobecné obmedzenia, pretože všetky štáty Únie dodržiavajú prísne spoločné veterinárne normy. To isté platí aj na vývoz a dovoz týchto výrobkov do/z Andorry, Lichtenštajnska, Nórska, San Marína a Švajčiarska.

V prípade lokalizovaného vypuknutia ochorenia zvierat sa môžu uplatňovať osobitné obmedzenia.

Ak prichádzate do z iných ako vyššie uvedených krajín, nemôžete bez úradnej veterinárnej dokumentácie so sebou priviezť žiadne mäsové alebo mliečne výrobky. Toto opatrenie slúži ako prevencia proti šíreniu závažných ochorení zvieratfrdeen na území EÚ.

Za určitých podmienok však môžete aj z týchto krajín priniesť so sebou detské sušené mlieko, detskú potravu a potraviny, ktoré potrebujete zo zdravotných dôvodov. Na osobnú spotrebu si takisto môžete v obmedzených množstvách doviezť iné živočíšne výrobky vrátane výrobkov z rýb, slimáky a med.

Cestujúci, ktorí prichádzajú do EÚ z Faerských ostrovov, Grónska a Islandu, môžu so sebou priviezť malé množstvá mäsových a mliečnych výrobkov, ktoré sú určené na osobnú spotrebu.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: