Posledná kontrola: 01/06/2022

Založenie webového sídla podniku

Doménové mená

Doménové meno je presmerovanie z adresy internetového protokolu (IP), čo je reťazec čísel, ako napríklad 136.173.60.59 alebo 91.194.202.11. Najlepšie doménové mená slúžia ako digitálny vchod do vášho obchodu a sú ľahko zapamätateľné, napríklad europarl.europa.eu. Nezabúdajte, že meno má byť používateľsky ústretové a jednoduché.

Keď si vyberiete vhodný variant, ďalší krok je registrácia doménového mena, aby ste zaistili, že bude jedinečné pre vaše webové sídlo.

Zobrazenie kontaktu a ostatných dôležitých informácií na vašom webovom sídle

Ako podnik máte právnu povinnosť poskytnúť zákazníkom na vašom webovom sídle tieto informácie:

Ak sa na vás vzťahujú odborné kvalifikácie, musíte spĺňať aj požiadavky krajín, v ktorých poskytujete služby, o ktorých vám podrobné informácie poskytne príslušné národné kontaktné miesto en . V tomto prípade by ste mali poskytnúť aj informácie o svojom poistení alebo príslušných finančných zárukách, ako aj odkaz na pravidlá, ktorými sa riadi vaše povolanie, a spôsob prístupu k nim. Ak už ponúkate alebo chcete poskytovať odborné služby v zahraničí, prejdite do súvisiacej časti, kde nájdete viac informácií.

Vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti a ďalšie právne upozornenia

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti je právne upozornenie umiestnené na vašom webovom sídle s cieľom obmedziť vašu zodpovednosť za dôsledky používania webového sídla. Vyhlásenie slúži ako všeobecná informácia, a hoci vaše webové sídlo nedokáže úplne ochrániť pred právnymi krokmi, pomáha pri:

Vyhlásenie sa môže vzťahovať takmer na všetko, čo zverejníte na svojom webovom sídle. Vyhlásenie sa spravidla uvádza na každej stránke vášho webového sídla (napríklad cez hypertextové prepojenie v päte každej stránky). Môžete používateľa vyzvať, aby si pri využívaní vašich služieb prečítal vyhlásenie celé.

Vyhlásenia závisia od vášho uváženia a môže ich zrevidovať právny expert, môžu však obsahovať napríklad tieto prvky:

Používanie súborov cookie na vašom webovom sídle

Súbory cookie sú informácie vymieňané s návštevníkom vášho webového sídla. Uložia sa v textovom súbore na pevnom disku návštevníka vašej webovej stránky v okamihu, keď ju otvorí. Existujú rôzne druhy súborov cookie:

Druhy súborov cookie, ktoré používate, buď vyžadujú súhlas, alebo nie, podľa toho, s akým cieľom sú používané. Pozorne skontrolujte túto informáciu a v prípade potreby upozornite používateľov.

Bránenie neopodstatnenému geografickému blokovaniu (tzv. geo-blocking)

Ak prostredníctvom webového sídla predávate tovar alebo služby, nesmiete ponúkať menej výhodné podmienky alebo odoprieť zákazníkom prístup ku konkrétnym položkám iba preto, kde sa nachádzajú alebo aká je ich štátna príslušnosť, okrem výnimočných prípadov, keď to vyžaduje konkrétny vnútroštátny zákon. Tieto postupy sú známe ako geografické blokovanie.

Nariadenie o geografickom blokovaní sa vzťahuje na online a offline predaj hmotného tovaru, ako je oblečenie, obuv alebo doplnky, ale aj na niektoré online digitálne služby (cloudové služby, skladovanie údajov, web-hosting). Pri vytváraní webového sídla musíte dodržiavať určité povinnosti, aby ste sa vyhli geografickému blokovaniu:

+ +

Povinnosť Čo to znamená?
Umožniť používateľom prístup Nesmiete obmedziť prístup používateľov do vášho e-shopu ani prístup k iným online službám výlučne na základe IP adresy zákazníka, jeho štátnej príslušnosti alebo geografickej polohy. Ak však ponúknete náležité odôvodnenie a vyžaduje to osobitný vnútroštátny zákon, môžete prístup zamietnuť.
Nastavte formuláre tak, aby sa vzťahovali na všetky príslušné územia Ak zákazníkom poskytujete formuláre pre fakturačné adresy alebo kontaktné údaje, mali by ste im umožniť vyplniť osobné údaje vo formáte, ktorý sa neobmedzuje iba na konkrétnu krajinu alebo región. Na druhej strane môžu byť formáty dodacej adresy obmedzené len na krajiny, do ktorých doručujete.
Nepresmerujte používateľov Pred presmerovaním zákazníkov na inú verziu e-shopu pre konkrétnu lokalitu musíte získať ich výslovný súhlas. V tomto prípade by ste im zároveň mali poskytnúť možnosť vrátiť sa na webové sídlo, kde sa pôvodne nachádzali. Tento súhlas môžete uložiť v rámci používateľských preferencií. Rovnako by ste mali používateľom umožniť súhlas kedykoľvek odvolať.
Nemeňte ceny Nemali by ste automaticky meniť ponuku výrobkov, obchodné podmienky ani ceny vo svojom e-shope na základe údajov o geografickej polohe vašich zákazníkov, ako je IP adresa, miesto pobytu alebo platobný prostriedok.
Nerobte rozdiely medzi podobnými platobnými metódami Ak váš e-shop prijíma špecifický platobný prostriedok, napríklad debetné alebo kreditné karty od tej istej spoločnosti vydávajúcej platobné karty, mali by ste túto možnosť umožniť všetkým zákazníkom, pokiaľ sú karty vydané v EÚ alebo EHP. Nesmiete automaticky odmietnuť platobný prostriedok iba preto, že bol vydaný na určitom území

Zabezpečte, aby bolo vaše webové sídlo použiteľné a prístupné

Elektronická prístupnosť uľahčuje orientáciu na webových sídlach pre ľudí so zdravotným postihnutím, pre starších ľudí a pre ľudí, ktorí žijú na miestach, ktoré sa ešte stále technologicky rozvíjajú. Konzorcium World Wide Web (W3C) uverejnilo príručku obsahujúcu základné prvky prístupnosti webových stránok en , ktoré vám pomôžu vytvoriť webové sídlo v súlade s nariadeniami o elektronickej prístupnosti. Ak ste už svoje webové sídlo vytvorili, pomocou tejto príručky môžete zistiť, do akej miery je elektronicky prístupné.

Keď ste vytvorili alebo aktualizovali svoje webové sídlo podľa usmernení W3C a vyhodnotili ste úroveň jeho elektronickej prístupnosti, umiestnite charakteristickú ikonu en na svoje webové sídlo, aby ste upozornili na to, že spĺňa požiadavky.

Takisto si v príručke k webu Europa en (Europa Web Guide) môžete prečítať, ako Európska únia uplatňuje požiadavky na prístupnosť webových stránok.

Použiteľnosť znamená mieru, do akej je jednoduché prechádzať webovým sídlom, spôsob, ako sú na vašom webovom sídle usporiadané a zobrazené informácie, ako aj to, do akej miery je pohodlná používateľská interakcia. Lepšia použiteľnosť zaručuje lepšiu pozíciu v poradí vo vyhľadávačoch, zvyšuje počet a kvalitu návštev a môže viesť k lepšiemu konverznému pomeru, čo môže zahŕňať počet ľudí, ktorí si pri návšteve vášho webového sídla niečo kúpia.

Hlavné prvky použiteľnosti webu sú:

Existuje veľa nástrojov, ktoré vám pomôžu opraviť chyby použiteľnosti webu na vašom webovom sídle vrátane času načítania, použitia obrázkov a programovacích chýb. Európska komisia vytvorila súbor testov použiteľnosti en , ktoré vám pomôžu vylepšiť vaše webové sídlo.

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: