Podnikanie
Posledná kontrola: 11/12/2018

Cezhraničné dedenie

Ak žijete v krajine EÚ, ktorá nie je krajinou vášho pôvodu, a vlastníte majetok vo viac ako jednej krajine alebo ak váš rodinný príslušník žil v inej krajine EÚ, v ktorej zomrel, môže vás zaujímať: 

Tieto otázky môžete vyriešiť vďaka pravidlám EÚ týkajúcim sa medzinárodného dedenia.

Viac informácií:

Pravidlá EÚ v oblasti dedenia sa uplatňujú vo všetkých krajinách EÚ okrem Spojeného kráľovstva, Írska a Dánska: tieto krajiny EÚ sa rozhodli neuplatňovať dané pravidlá. To znamená, že pravidlá EÚ týkajúce sa dedenia sa uplatňujú vždy, ak dedičské konanie prebieha pred príslušným orgánom v krajine EÚ okrem Spojeného kráľovstva, Írska a Dánska.

Zdieľať túto stránku: