Posledná kontrola: 24/06/2022

Záruky pre spotrebiteľov

Pri predaji tovaru alebo služieb spotrebiteľovi na internete alebo prostredníctvom iných prostriedkov komunikácie na diaľku (telefonicky, poštou) alebo mimo obchodu (od podomového predajcu) má spotrebiteľ právo do 14 dní tovar vrátiť alebo odstúpiť od zmluvy. Toto obdobie sa niekedy označuje ako lehota na zváženie alebo lehota na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ nemusí uviesť nijaký dôvod.

Podľa právnych predpisov EÚ máte povinnosť spotrebiteľovi poskytnúť aspoň dvojročnú (zákonnú) záruku ako ochranu pred výrobkami, ktoré sú chybné, prípadne ich vzhľad či funkcie nezodpovedajú opisu. V niektorých krajinách sa však v súlade s vnútroštátnymi predpismi môže od vás vyžadovať poskytnutie dlhšej záručnej lehoty.

Zodpovednosť za chybné výrobky

Ak sa zistí, že výrobok, ktorý ste predali je chybný, alebo jeho vzhľad či funkcie nezodpovedajú opisu, nesiete zodpovednosť v rámci zákonnej záruky. V niektorých krajinách to môže platiť aj v prípade, ak ste výrobcom alebo dovozcom.

V akých prípadoch má zákazník nárok na nápravu?

Musíte si byť vedomý, že ste právne viazaný všetkými verejnými vyhláseniami o vašich výrobkoch (najmä v reklamách alebo na označeniach).

Ak ste maloobchodník, vaši zákazníci môžu žiadať o nápravu v rámci zákonnej záruky v súlade s právnymi predpismi EÚ, a to ak výrobok:

Ak ste pred kúpou informovali zákazníka, že výrobok má určité kvalitatívne nedostatky, nemôže od vás požadovať nijakú nápravu, pokiaľ ide o tento konkrétny nedostatok.

Na čo má zákazník nárok?

Vaši zákazníci majú právo požiadať bez ďalších poplatkov (za poštovné, náklady na prácu, materiál atď.) o:

Oprava alebo výmena

Vo väčšine krajín existuje „hierarchia prostriedkov nápravy". To znamená, že zákazník vás najprv musí požiadať o opravu výrobku alebo o jeho výmenu, ak oprava nie je schodnou cestou (napr. je príliš drahá). Tejto žiadosti musíte vyhovieť v primeranom čase a bez toho, aby ste zákazníkovi spôsobili závažné ťažkosti.

Zníženie ceny alebo vrátenie peňazí

Ďalšou možnosťou je poskytnúť zákazníkovi zníženie ceny alebo vrátenie peňazí, ale iba v prípade, že by oprava alebo výmena:

Doplnkové záruky

Spotrebiteľovi môžete poskytnúť aj doplnkovú obchodnú záruku. Táto záruka môže byť buď zahrnutá v cene výrobku alebo je ponúkaná za poplatok. Nenahrádza právnu záruku, ktorá je vždy minimálne dva roky a je vašou povinnosťou informovať spotrebiteľov, že doplnková záruka neovplyvní ich právo na zákonnú záruku.

Vykonávanie právnych a doplnkových záruk v jednotlivých štátoch

V členských štátoch EÚ sa vykonávanie pravidiel mierne líši. Viac informácií o tom, ako by ste mali vykonávať právne a doplnkové záruky v jednotlivých štátoch EÚ sa dozviete kliknutím na tento odkaz.

Výber štátu

Program „Consumer Law Ready"

„Consumer Law Ready" je celoeurópsky program ponúkajúci mikropodnikom a MSP bezplatné kurzy odbornej prípravy zamerané na spotrebiteľské právo. Môžete sa prihlásiť na kurz odbornej prípravy vo vašej krajine a zabezpečiť tak informovanosť vášho MSP o právnych predpisoch na ochranu spotrebiteľa.

Ak sa chcete vzdelávať vlastným tempom, môžete sa zaregistrovať a získať tak prístup k vzdelávaciemu materiálu. Potom môžete vyplniť elektronický test a získať osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Pozrite si portál Consumer Law Ready en a dozviete sa, ako sa môžete zaregistrovať.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: