Posledná kontrola : 02/04/2022

Informácie o zmluve

Čo by ste mali vedieť pred uskutočnením nákupu

Ak ste si kúpili výrobok alebo službu v EÚ, obchodník je povinný poskytnúť vám jasné, správne a zrozumiteľné informácie o výrobku alebo službe pred tým, ako ich kúpite.

Tieto zmluvné informácie zahŕňajú:

Niektoré z týchto informácií nemusia byť priamo poskytnuté, ak je to jasné z kontextu, napr. vlastnosti výrobku, ktorý je vystavený na polici v obchode.

Ak nakupujete online, prostredníctvom telefónu, zásielkového obchodu, katalógu alebo od podomového predajcu, pred uskutočnením nákupu vám musia byť poskytnuté aj tieto podrobnejšie informácie:

V prípade takýchto nákupov nezabudnite na to, že nemusíte zaplatiť žiadne náklady súvisiace s dodaním ani iné poplatky, o ktorých ste neboli vopred informovaní .

Zmluvy musia byť napísané jasne a zrozumiteľne a nemôžu obsahovať neprijateľné zmluvné podmienky.

Upozornenie

V niektorých krajinách EÚ sa právo zákazníka na potvrdenie objednávky, jej zrušenie a iné právne požiadavky nevzťahujú na podomový nákup v hodnote menej ako 50 EUR.

Potvrdenie o nákupe

Keď ste uskutočnili nákup inde, než v „kamennom", respektíve „skutočnom" obchode (napríklad online, prostredníctvom telefónu alebo katalógu), musíte dostať písomné potvrdenie o danej transakcii. Potvrdenie musí byť na papieri alebo trvalom nosiči, ako e-mail alebo správa na váš osobný účet na webovom sídle obchodníka za predpokladu, že ide o doklad, ktorý si môžete uložiť a ktorý obchodník nemôže jednostranne zmeniť.

Digitálny obsah

Osobitné informačné požiadavky platia pri nákupe digitálneho obsahu cez internet, napr. v prípade sťahovania alebo strímingu hudby alebo videa. Pred uskutočnením takéhoto nákupu musíte mať k dispozícii informácie o tom, ako je daný obsah kompatibilný s príslušným hardvérom/softvérom (interoperabilita), a o jeho funkčnosti vrátane toho, či sa na používanie daného obsahu vzťahujú zemepisné obmedzenia a či je povolené robenie kópií pre súkromnú potrebu.

Telefonická komunikácia po predaji

Obchodníci, ktorí spotrebiteľom poskytujú popredajné telefónne služby, musia zabezpečiť, že takéto hovory sa účtujú podľa základnej sadzby. Obchodníci nesmú požadovať od spotrebiteľov, aby pri predkladaní otázok alebo sťažností týkajúcich sa ich nákupu alebo zmluvy používali telefónne linky so zvýšenou tarifou.

Nákup cez internet od obchodníkov z krajín mimo EÚ

Podľa pravidiel EÚ sa vaše spotrebiteľské práva za normálnych okolností uplatňujú aj na nákupy cez internet od obchodníkov z krajín mimo EÚ, ktorí sa zameriavajú na spotrebiteľov v EÚ. Pri uplatňovaní svojich práv voči obchodníkom so sídlom mimo EÚ však môžete naraziť na viac ťažkostí.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: