Posledná kontrola : 10/10/2018

Kontaktné údaje

Čo by ste mali vedieť pred uskutočnením nákupu

Ak ste si kúpili výrobok alebo službu v EÚ, obchodník je povinný poskytnúť vám jasné, správne a zrozumiteľné informácie o výrobku alebo službe pred tým, ako ich kúpite.

Tieto zmluvné informácie zahŕňajú:

Niektoré z týchto informácií nemusia byť priamo poskytnuté, ak je to zjavné z kontextu, napr. vlastnosti výrobku, ktoré sú zobrazené na polici v obchode.

Navyše, ak nakupujete online, prostredníctvom telefónu, zásielkového obchodu, katalógu alebo od podomového predajcu, pred uskutočnením nákupu vám musí obchodník poskytnúť tieto podrobnejšie informácie:

V prípade takýchto nákupov nezabudnite na to, že nemusíte zaplatiť žiadne náklady súvisiace s dodaním alebo iné poplatky, o ktorých ste neboli informovaní .

Predchádzajúce informácie sú súčasťou zmluvy, pokiaľ sa spoločne s obchodníkom nedohodnete na zmene podmienok uvedených napríklad na webovým stránkach obchodníka.

Zmluvy musia byť napísané jasne a zrozumiteľne a nemôžu obsahovať neprijateľné zmluvné podmienky.

V niektorých krajinách EÚ sa právo zákazníka na potvrdenie objednávky, jej zrušenie a iné právne požiadavky nevzťahujú na podomový nákup v hodnote menej ako 50 EUR.

Digitálny obsah

Osobitné informačné požiadavky platia pri nákupe digitálneho obsahu cez internet, napr. v prípade sťahovania alebo strímingu videa alebo hudby. Pred uskutočnením nákupu musíte mať k dispozícii informácie o tom, ako obsah spolupracuje s príslušným hardvérom/softvérom (interoperabilita) a o jeho funkčnosti vrátane toho, či sa na používanie obsahu vzťahujú zemepisné obmedzenia a či sú povolené súkromné kópie.

Nákup cez internet od obchodníkov z krajín mimo EÚ

Podľa pravidiel EÚ sa vaše spotrebiteľské práva za normálnych okolností uplatňujú aj na nákupy cez internet od obchodníkov z krajín mimo EÚ, ktorí sa zameriavajú na spotrebiteľov v EÚ. Môžete však mať viac ťažkostí pri uplatňovaní svojich práv voči obchodníkom so sídlom mimo EÚ.

Vždy je vhodné si preveriť, kde je obchodník zaregistrovaný. Internetová adresa, ktorá sa končí na „.eu", „.ie", „.co.uk" atď. NIE je zárukou toho, že sídlo obchodníka sa nachádza v EÚ.

Potvrdenie o nákupe

Po uskutočnení nákupu cez internet alebo od podomového predajcu musíte dostať potvrdenie o vašej transakcii. Potvrdenie musí byť na papieri alebo trvalom nosiči, ako e-mail, fax alebo správa na váš osobný účet na webovom sídle obchodníka za predpokladu, že ide o doklad, ktorý si môžete uložiť a ktorý obchodník nemôže jednostranne zmeniť.

Telefonická komunikácia po predaji

Obchodníci, ktorí spotrebiteľom poskytujú popredajné telefónne služby, musia zabezpečiť, že takéto hovory sa účtujú podľa základnej sadzby. Obchodníci nesmú požadovať od spotrebiteľov, aby napríklad v súvislosti s otázkami alebo sťažnosťami, ktoré sa týkajú ich nákupu alebo zmluvy, používali telefónne linky so zvýšenou tarifou.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: