Posledná kontrola: 12/09/2022

Začatie podnikania

Ak chcete založiť novú firmu alebo rozšíriť svoje podnikanie do inej krajiny EÚ (V tomto prípade 27 členských štátov EÚ), potrebujete poznať platné pravidlá a príslušné národné kontaktné miestoOtvoriť ako externý odkaz, aby ste si mohli založiť spoločnosť v danej krajine.

Ako nájsť to správne miesto na založenie podniku v jednotlivých krajinách EÚ:

Výber štátu

Čo môžete urobiť?

Ako občan EÚ máte právo:

Požiadavky

Požiadavky sa líšia v závislosti od krajiny. EÚ však nabáda všetky krajiny, aby plnili isté ciele a pomáhali pri vytváraní nových podnikov. Príklady:

Financovanie a podpora

Existuje niekoľko projektov zameraných na pomoc začínajúcim podnikom v EÚ: 

Prečítajte si o programoch financovania EÚ a o tom, ako získať prístup k financovaniu

Pozri aj:

Pozri tiež

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Jednotné kontaktné miesta

Informácie o rozšírení podnikania do inej krajiny EÚ.

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: