: 26/04/2019

Pracovníci v cestnej doprave

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Týždenný pracovný čas

Ak prijmete pracovníkov na vykonávanie činností v cestnej doprave, musíte zabezpečiť, aby dodržiavali priemerný týždenný pracovný čas 48 hodín. V prípade potreby ho môžete predĺžiť maximálne na 60 hodín, ale len za predpokladu, že vaši zamestnanci pracujú priemerne 48 hodín týždenne počas obdobia 4 mesiacov.

Zamestnanec sa považuje za pracovníka v doprave, ak:

Ak ste samostatne zárobkovo činný vodič, za pracovný čas môžete považovať čas, ktorý musíte stráviť na mieste výkonu práce/vo vozidle, aby ste boli k dispozícii klientovi, alebo čas vykonávania činností v doprave.

Ako zamestnávateľ nezabúdajte na to, že vaši zamestnanci môžu jazdiť maximálne 9 hodín denne. Vo výnimočných prípadoch (dvakrát týždenne) môžu vaši zamestnanci jazdiť maximálne 10 hodín denne. Nemôžu jazdiť viac ako 56 hodín týždenne a ich celkový dvojtýždňový čas jazdy nemôže presiahnuť 90 hodín.

Príklad

Prijmete vodiča na prepravu tovaru do inej krajiny EÚ. Počas týždňa najazdí 56 hodín a štyri hodiny venuje údržbe vozidla, čo je celkovo 60 hodín. Aby sa dodržalo právo EÚ, ďalší týždeň môže pracovať maximálne 48 hodín, pretože počas štvormesačného referenčného obdobia musí dodržať priemerný týždenný pracovný čas 48 hodín.

Prestávky počas pracovného dňa

Vaši zamestnanci by nemali pracovať súvisle viac ako 6 hodín. Ak zamestnanci pracujú 6 až 9 hodín, musia si urobiť minimálne 30-minútovú prestávku. Ak pracujú viac ako 9 hodín, musia si urobiť minimálne 45-minútovú prestávku.

Ak si vodiči neurobia čas na odpočinok, po 4,5 hodine jazdy si musia urobiť minimálne 45-minútovú súvislú prestávku. Vaši zamestnanci si môžu, ak im táto možnosť vyhovuje viac, rozdeliť túto prestávku na dve časti, prvú v trvaní minimálne 15 minút a druhú minimálne 30 minút.

Čas odpočinku

Svojim zamestnancom musíte zabezpečiť denný čas odpočinku v trvaní minimálne 11 súvislých hodín, ktorý môžete maximálne trikrát týždenne skrátiť na 9 hodín. Denný odpočinok môžete rozdeliť na dve časti: prvá musí trvať minimálne 3 hodiny, druhá minimálne 9 hodín. Ak denný čas odpočinku rozdelíte, súčet oboch častí musí byť minimálne 12 hodín.

Vaši zamestnanci by mali neprerušovane odpočívať 45 hodín týždenne, pričom tento čas môžete každý druhý týždeň skrátiť na 24 hodín. Ak skrátite týždenný čas odpočinku, musíte si so zamestnancami dohodnúť náhradu.

Vaši pracovníci musia po 6 dňoch súvislej práce týždeň odpočívať. Ak vodiči diaľkových autobusov príležitostne prepravujú cestujúcich a jazdia minimálne 24 súvislých hodín v inej krajine EÚ alebo mimo EÚ, svoj týždenný odpočinok môžu odložiť. S odpočinkom môžu počkať až 12 dní od konca posledného týždenného času odpočinku.

Príklad

Vlastníte cestovnú spoločnosť v Slovinsku a chcete zorganizovať 10-dňový zájazd do Portugalska s niekoľkými zastávkami v iných krajinách EÚ. Zájazd sa začína 11. apríla a končí 21. apríla. Váš vodič autokaru má 48-hodinový odpočinok počas víkendu 9. a 10. apríla a začína jazdiť 11. apríla. Podľa pravidiel týkajúcich sa času odpočinku môže začať svoj týždenný odpočinok po skončení zájazdu. Jeho čas odpočinku však musí začať najneskôr 12 dní po 11. apríli, teda najneskôr 23. apríla.

Nočná práca

Ak vaši zamestnanci vykonávajú akúkoľvek činnosť medzi polnocou a siedmou hodinou ráno, považujú sa za pracovníkov v noci. Ak vaši zamestnanci pracujú v noci, môžu odpracovať maximálne 10 hodín (vrátane nočných zmien) v každom 24-hodinovom období.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

-

Zdieľať túto stránku: