Senast kontrollerat: 01/02/2023

Arbetsgivare för vägtransportarbetare: körtid och viloperioder

Arbetstid per vecka

Om dina anställda utför vägtransporter måste du se till att de följer EU-reglerna och inte jobbar mer än 48 timmar i veckan i genomsnitt.

Arbetstiden är den tid då personalen

Varning

Om du är förare med eget företag är din arbetstid den tid då du befinner dig på din arbetsplats/i ditt fordon, står till kundens förfogande eller utför transporter.

Som arbetsgivare ska du komma ihåg att dina anställda bara får köra högst 9 timmar per dag. Du får dock förlänga den dagliga körtiden till högst 10 timmar högst två gånger i veckan. Dina förare får köra högst 56 timmar i veckan och högst 90 timmar under en 14-dagarsperiod.

Om det behövs kan veckoarbetstiden utökas till 60 timmar, men bara om dina anställda jobbar i genomsnitt 48 timmar i veckan under en 4-månadersperiod.

Exempel från verkligheten

Du anställer en förare för att köra dina varor till ett annat EU-land. Under en vecka kör föraren i 56 timmar och utför underhåll av fordonet i 4 timmar – totalt 60 timmar. Enligt EU-reglerna måste föraren då jobba mindre än 48 timmar en annan vecka efter uppdraget, eftersom den genomsnittliga veckoarbetstiden inte får överstiga 48 timmar under den fyra månader långa referensperioden.

Varning

EU-reglerna om körtider och viloperioder gäller för fordon som

  • transporterar gods och har en högsta tillåten vikt på över 3,5 ton, eller

  • transporterar passagerare och har minst 10 säten (inklusive förarsätet).

Raster under arbetsdagen

Dina anställda får inte arbeta mer än 6 timmar i sträck utan rast. Om de arbetar mellan 6 och 9 timmar har de rätt att ta rast i minst 30 minuter. Om de arbetar mer än 9 timmar har de rätt till minst 45 minuters rast.

En förare som har kört i 4,5 timmar måste ta en sammanhängande rast på minst 45 minuter, om han eller hon inte tar en viloperiod. Man får också dela upp rasten i två delar. Den första måste vara minst 15 minuter och den andra minst 30 minuter.

Nattarbete

Nattarbete är allt arbete som utförs nattetid. Enligt EU-reglerna är nattarbete sysslor som utförs under en period på minst 4 timmar mellan midnatt och kl. 7 på morgonen. Perioden varierar dock mellan EU-länderna.

Om dina anställda arbetar minst 4 timmar mellan midnatt och kl. 7 räknas de som nattarbetare. Då får de arbeta högst 10 timmar per 24-timmarsperiod.

Viloperioder

Dygnsvila

Dina anställda ska ha en sammanhängande dygnsvila på minst 11 timmar. Du får minska perioden till 9 timmar högst tre gånger mellan två veckoviloperioder. Föraren kan också dela upp dygnsvilan på minst 3 respektive minst 9 timmar, alltså totalt minst 12 timmar.

Varning

Förarna måste avsluta dygnsvilan inom 24 timmar från arbetsdagens början.

Veckovila

Förare som tar sammanhängande viloperioder på minst 45 timmar får inte tillbringa den tiden i fordonet, utan måste ha tillgång till lämplig och könsanpassad inkvartering med korrekta sovmöjligheter och sanitära inrättningar. Som arbetsgivare ska du stå för kostnaden för inkvarteringen.

Dina anställda ska ha en sammanhängande viloperiod på 45 timmar i veckan, som du kan minska till 24 timmar varannan vecka. Om du reducerar veckovilan måste dina anställda få kompensation i form av en motsvarande viloperiod.

I arbetsschemat måste du se till att de har 45 sammanhängande vilotimmar efter 6 kördagar och minst 24 timmar varannan vecka.

Dina anställda får ta en reducerad viloperiod varannan vecka om du kompenserar dem med en motsvarande enda viloperiod före slutet av den tredje veckan. Kompensationen ska vara i anslutning till en annan viloperiod på minst 9 timmar.

Särskilda regler för förare som utför godstransporter

Särskilda regler gäller för förare som utför internationella godstransporter:

Särskilda regler för förare som transporterar passagerare

Om dina bussförare undantagsvis kör passagerare i minst 24 timmar i sträck i ett annat EU-land eller land utanför EU får de skjuta upp sin veckovila. De får vänta med att ta sin veckovila i upp till 12 dagar efter slutet på den föregående veckovilan. Den här regeln kallas också ”12-dagarsregeln” och gäller bara när fordonet är utrustat med en digital eller smart färdskrivare.

Dina förare kan ta sin reducerade veckovila på följande sätt:

Dina anställda får ta en reducerad viloperiod varannan vecka om du kompenserar dem med en motsvarande enda viloperiod före slutet av den tredje veckan. Kompensationen ska vara i anslutning till en annan viloperiod på minst 9 timmar.

Om dina fordon är ensambemannade måste föraren ta rast var tredje timme vid körning mellan kl. 22 och kl. 6.

Exempel från verkligheten

Du har ett reseföretag i Slovenien och vill anordna en 10-dagars bussresa till Portugal med några stopp i andra EU-länder. Resan startar den 11 april och avslutas den 21 april. Din bussförare har ledigt i 48 timmar under helgen 9–10 april och börjar köra den 11 april. Enligt reglerna om viloperioder får föraren inleda sin veckovila när resan är slut, men viloperioden måste starta senast 12 dagar efter den 11 april, dvs. senast den 23 april.

Förarens återresor

Som arbetsgivare måste du organisera förarnas arbete och ledighet så att de inte är borta på jobb i mer än fyra veckor i rad.

Enligt EU-reglerna kan förarna antingen återvända till

Förarna kan själva välja vilken plats de vill återvända till. Om de inte gör något val kan arbetsgivaren göra det.

Färdskrivare

En färdskrivare registrerar

Som arbetsgivare ska du se till att dina förare har fått utbildning i hur de använder färdskrivaren. Du måste spara uppgifterna från färdskrivaren i minst ett år och ge föraren eller de lokala myndigheterna kopior på uppgifterna om de begär det.

Frågor och svar om manuell registrering av gränspassager i färdskrivare en

Varning

Lokala myndigheter kan när som helst kontrollera färdskrivaren vid en vägkontroll. Oegentligheter i registreringen kan bötfällas.

Om dina anställda är Utstationerade förare gäller särskilda regler.

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida