Senast kontrollerat: 21/06/2022

Indrivning av skulder i andra EU-länder

Om du har fordringar på ett företag i ett annat EU-land kan domstolen besluta att frysa medlen på företagets bankkonto.

När kan jag söka?

Du kan ansöka om frysning av gäldenärens bankmedel för alla fordringar i andra EU-länder, förutsatt att den beslutsfattande domstolen eller ditt företag (fordringsägaren) är etablerad i ett annat land än det där gäldenären har sitt bankkonto.

Förfarandet kallas Europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel och ska göra det snabbare och enklare att driva in skulder i EU.

Du behöver inte informera gäldenären i förväg. På så sätt undviker du att gäldenären flyttar, gömmer eller spenderar sina bankmedel innan du hinner kräva dina fordringar.

I vilka länder kan jag söka?

Du kan ansöka om ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel i alla EU-länder utom Danmark.

Hur söker jag?

Du kan söka med hjälp av ett webbformulär. Bifoga alla relevanta handlingar till din ansökan.

Hur invänder jag mot ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel?

Om du är gäldenär och inte är införstådd med beslutet kan du motsätta dig det genom att fylla i en ansökan om rättsmedel bg (formulär VII).

Båda parterna kan överklaga beslutet om rättsmedel el en pt (formulär IX).

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Europeiskt småmålsförfarande

Lös tvister med leverantörer och kunder från andra EU-länder om det gäller högst 2 000 euro

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida