Senast kontrollerat: 20/05/2019

Betala punktskatter

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Försäljning till ett annat företag

När ska man betala punktskatt?

Man måste skilja mellan den tidpunkt då varan beläggs med punktskatt och den tidpunkt då skatten ska betalas.

De flesta varor beläggs med punktskatt när de tillverkas eller importeras till EU.

Men skattskyldigheten kan man få uppskov med. I så fall betalas skatten först när varan släpps för konsumtion. Med detta menas den tidpunkt då varan inte längre omfattas av punktskatteuppskovet. Tänk på att man måste ha ett särskilt tillstånd från landet i frågafrdeen för att få tillverka, lagra och flytta punktskattepliktiga varor utan att behöva betala skatt (under punktskatteuppskovet).

Om punktskattepliktiga varor förstörs eller går förlorade av oförutsebara skäl eller till följd av naturkatastrofer innan de släpps för konsumtion, behöver man inte betala punktskatt.

Vem ska betala punktskatt?

Punktskatt betalas av

Transport av varor till ett annat EU-land utan att betala skatt

För att du som säljare ska kunna transportera varor och samtidigt behålla punktskatteuppskovet (skatten betalas av köparen enligt skattesatsen i det land som varorna skickas till) måste du följa följande regler.

Regel 1 – Flyttningsgaranti

Det EU-land som varorna skickas från kräver att det ställs en garanti som täcker risken i samband med transporten och som gäller i hela EU.

Garantin kan ställas av dig som säljare (upplagsinnehavare eller registrerad avsändare), transportören eller köparen, för sig eller tillsammans.

Det EU-land som varorna skickas från kan avstå från garantikravet, om varorna enbart transporteras inom landets gränser.

Det behövs heller ingen garanti för transport av energiprodukter inom EU på villkor att den sker till sjöss eller via fasta rörledningar enligt en överenskommelse mellan de berörda medlemsländerna.

Regel 2 – Elektroniskt administrativt dokument

Förutom garantin måste du lämna ett elektroniskt administrativt dokument till den ansvariga punktskattemyndigheten i ditt land med hjälp av systemet för förflyttning och kontroll av punktskattepliktiga varor (EMCS)frdeen.

Myndigheten

  • kontrollerar att uppgifterna i dokumentet är korrekta (t.ex. säljarens och köparens punktskattenummer) och ger dig en referenskod
  • vidarebefordrar dokumentet till den behöriga myndigheten i köparens land (som i sin tur skickar det vidare till köparen).

Före transporten måste du skriva ut dokumentet med referenskoden och ge det till transportören.

Så länge transporten inte har påbörjats kan du återkalla det elektroniska administrativa dokumentet. Under transporten kan du dessutom ändra destinationen med hjälp av EMCS-systemet.

Om du inte har tillgång till EMCS-systemet, kan du ändå transportera varorna utan att betala punktskatt, förutsatt att

  • varorna åtföljs av ett pappersdokument med samma uppgifter som i det elektroniska dokumentet
  • du informerar den ansvariga myndigheten i det land som varorna skickas från – en del länder kräver att återförsäljare ska ha ett tillstånd innan de får åka.

Regel 3 – Mottagande av varor

Köparen har fem arbetsdagar på sig att bekräfta mottagandet av varorna i EMCS-systemet. Den ansvariga myndigheten i köparens land

  • kontrollerar att uppgifterna är korrekta
  • lägger in en mottagningsrapport i systemet och skickar den till den behöriga myndigheten i säljarens land (som i sin tur skickar den vidare till dig som är säljare).

När du har fått rapporten kan du be om att befrias från din garanti.

Om du följer de här tre stegen behöver du som säljare inte betala någon punktskatt för de transporterade varorna.

Kontrollera noga att kvantiteten i mottagningsrapporten stämmer – det är bara den bekräftade kvantiteten som du slipper betala skatt för.

Om produkter har kommit bort eller skadats under transporten – och det har bekräftats av myndigheterna i det land där försvinnandet eller skadan skedde – kan du lägga dem till den kvantitet som kommit fram och bekräftats i rapporten.

Kontrollera handelspartnerns punktskattenummer

Om du vill veta om en handelspartners punktskattenummer är giltigt, kan du kontrollera numret i Seed-systemet för verifiering av punktskatteuppgifter .

Om din partner har ett giltigt nummer, kan du i Seed se vilka produkter företaget får handla med.

Försäljning till privatkunder

Om du säljer punktskattepliktiga varor direkt till privatkunder i ditt eget land, måste du ta ut punktskatt enligt den skattesats som gäller i ditt land.

Privatpersoner får handla och ta med sig hur mycket de vill när de reser mellan EU-länderna, förutsatt att de har köpt varorna för personligt bruk och inte för att sälja dem vidare (gäller dock inte för nya transportmedel). Skatterna (momsdefren och punktskattdefren) ingår i priset i det land där varan köps och ska inte betalas i något annat land.

Tobak och alkohol

Särskilda regler gäller för vissa punktskattepliktiga varor som alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror. Om du som privatperson köper sådana varor i ett EU-land och tar dem till ett annat EU-land slipper du betala punktskatt i destinationslandet bara om varorna

För att avgöra om varorna är för resenärens eget bruk måste medlemsländerna ta hänsyn till flera faktorer. En av dem är kvantiteten. Medlemsländerna får fastställa referensnivåer för hur stora kvantiteter som kan anses avsedda för resenärens eget bruk. Man ska slippa betala punktskatt igen för varor upp till följande kvantiteter:

a) Tobaksvaror

b) Alkoholhaltiga drycker

EU-länderna får begränsa hur många cigaretter du får ta med dig från vissa EU-länder som ännu inte tar ut den lägsta punktskattesatsen. Du får dock alltid ta med dig minst 300 cigaretter.

För närvarande tillämpas den här lägre gränsen av Danmark, Irland, Italien, Kroatien, Slovenien, Sverige, Tyskland och Österrike för resenärer som kommer från Bulgarien, Kroatien, Lettland, Litauen, Rumänien eller Ungern.

Internet- och distansförsäljning

Om du säljer punktskattepliktiga varor till privatkunder på internet, måste du betala punktskatt i det land där kunden bor.

I de flesta EU-länder måste man utse ett skatteombud som bland annat har till uppgift att betala skatten på dina vägnar, förutsatt att det har godkänts av landets behöriga myndighetfrdeen.

Före leveransen måste du

Återbetalning av skatt

Om du i ditt eget land redan har betalat punktskatt för sålda varor kan du få tillbaka skatten. Du ska inte behöva betala två gånger. I så fall måste du

Tobaksvaror

För internetförsäljning av tobaksvaror kräver en del EU-länder att du

Medlemsländerna får förbjuda försäljning av tobaksvaror till kunder i andra länder.

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Lokalt företagsstöd - Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Dela denna sida: