Göra affärer
Senast kontrollerat: 24/06/2022

Ansökan om varaktigt tillhandahållande av tjänster

Om du varaktigt flyttar till ett annat EU-land och vill utöva ditt reglerade yrke där måste du först ansöka om att få dina kvalifikationer erkända.

Varning

Dina kvalifikationer erkänns automatiskt om du är läkare, sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, barnmorska, veterinär, tandläkare, apotekare eller arkitekt.

Vilka handlingar behövs?

Du måste lämna in följande handlingar tillsammans med din ansökan:

Vad händer sedan med min ansökan?

När du har lämnat in din ansökan och de styrkande handlingarna ska myndigheterna

Om myndigheterna anser att kraven för att få kvalifikationerna skiljer sig mycket åt mellan ditt hemland och värdlandet kan du behöva göra ett lämplighetstest eller en praktik. I så fall fattar de inget slutgiltigt beslut innan du har uppfyllt de extra villkoren.

Varning

Om du måste uppfylla extra villkor för att få dina kvalifikationer erkända ska du få möjlighet att välja mellan lämplighetstest eller en praktikperiod. För vissa yrken kan dock myndigheterna kräva det ena eller det andra.

Om myndigheterna inte fattar beslut inom fyra månader, kan du kontakta våra rådgivningstjänsterLänk öppnas på ny sida eller någon av de nationella kontaktpunkterna för yrkeskvalifikationer. Om de inte kan hjälpa dig kan du föra ärendet vidare till en nationell domstol.

Vanliga frågor

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: