Развиване на бизнес
Последна проверка: 10/03/2021

Кандидатстване за постоянно предоставяне на услуги

Засегнати сте от Брексит?

Представените на тази страница правила и условия все още важат за гражданите на ЕС в Обединеното кралство и за гражданите на Обединеното кралство в ЕС.

Всички заявления за признаване на професионални квалификации за целите на установяване в друга държава, подадени преди 31 декември 2020 г., ще бъдат разгледани съгласно правото на ЕС. Решенията, взети въз основа на тези заявления, ще останат валидни след 31 декември 2020 г. както в ЕС, така и в Обединеното кралство.

Ако имате проблеми с упражняването на правата си, свържете се с нашите служби за помощ.

Ако се премествате дългосрочно в друга страна от ЕС и искате да практикувате регулираната си професия там, ще трябва да кандидатствате за признаване на вашата професионална квалификация.

Предупреждение

Ако сте лекар, медицинска сестра с общ профил, акушерка, лекар по дентална медицина, фармацевт, архитект или ветеринарен хирург, вашите квалификации се признават автоматичноEnglish.

Какво трябва да изпратите

Трябва да изпратите следните документи заедно с вашата кандидатура за признаване на професионалните ви квалификации:

Как се обработва вашата кандидатура

След като изпратите кандидатурата си и придружаващите документи, съответните органи:

Ако компетентните органи решат, че има съществени различия между изискванията за получаване на квалификацията ви във вашата страна и в приемащата страна, те може да поискат от вас да преминете изпит за правоспособност или период за приспособяване. В такъв случай те няма да вземат окончателно решение, преди да сте изпълнили тези допълнителни условия.

Предупреждение

Ако поискат от вас да изпълните допълнителни условия, за да докажете валидността на квалификациите си, трябва да ви бъде даден избор между изпит за правоспособност и период за приспособяване. За някои професии обаче компетентните органи могат да поискат конкретно изпит по правоспособност или период на приспособяване.

Ако органите не вземат решение в срок от 4 месеца, можете да се обадите на нашите служби за помощОтваряне като външна връзка или на instrukcją użytkownika EPCen във връзка с професионалните квалификации. Ако и те не могат да ви помогнат, можете да се обърнете към национален съд.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: