Последна проверка: 08/04/2019

Кандидатстване за постоянно предоставяне на услуги

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

За момента Обединеното кралство остава пълноправен член на ЕС и правата и задълженията, свързани с това, продължават да се прилагат изцяло във и по отношение на страната:

Ако се премествате дългосрочно в друга страна от ЕС и искате да практикувате регулираната си професия там, ще трябва да кандидатствате за признаване на вашата професионална квалификация.

Ако сте лекар, медицинска сестра с общ профил, акушерка, лекар по дентална медицина, фармацевт, архитект или ветеринарен хирург, вашите квалификации се признават автоматичноen.

Какво трябва да изпратите

Трябва да изпратите следните документи заедно с вашата кандидатура за признаване на професионалните ви квалификации:

Как се обработва вашата кандидатура

След като изпратите кандидатурата си и придружаващите документи, съответните органи:

Ако компетентните органи решат, че има съществени различия между изискванията за получаване на квалификацията ви във вашата страна и в приемащата страна, те може да поискат от вас да преминете изпит за правоспособност или период за приспособяване. В такъв случай те няма да вземат окончателно решение, преди да сте изпълнили тези допълнителни условия.

Ако поискат от вас да изпълните допълнителни условия, за да докажете валидността на квалификациите си, трябва да ви бъде даден избор между изпит за правоспособност и период за приспособяване. За някои професии обаче компетентните органи могат да поискат конкретно изпит по правоспособност или период на приспособяване.

Ако органите не вземат решение в срок от 4 месеца, можете да се обадите на нашите служби за помощ или на instrukcją użytkownika EPCen във връзка с професионалните квалификации. Ако и те не могат да ви помогнат, можете да се обърнете към национален съд.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: