Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 03/11/2017

Плащания, преводи и чекове

Плащания, преводи и теглене на пари в брой

Такси за международни плащания в рамките на ЕС

Ако извършвате международно плащане в рамките на ЕС, банките следва да ви предоставят ясна информация за всички приложими такси.

Ако плащането е в евро или шведски крони, те не би трябвало да искат от вас да заплатите повече, отколкото за национална трансакция в евро

Това правило важи за всички електронно обработвани плащания, включително:

  • преводи между банкови сметки в различни страни от ЕС;
  • теглене на пари от банкомати в страни от ЕС;
  • плащания с дебитни или кредитни карти в ЕС;
  • директни дебитни трансакции;
  • парични преводи.

Дори банките, намиращи се в държави от ЕС извън еврозоната, трябва да спазват това правило.

Време за обработка на електронни плащания и преводи

Вашите електронни плащания в ЕС следва да бъдат получени в рамките на един работен ден.

Лична история

Имайте предвид, че банките все още могат да налагат „вътрешни" такси за международни плащания

Лидия е изненадана, че трябва да плати такса в Италия за превод на 1000 евро до Германия. Тя се свързва с местния потребителски центърEnglish, за да провери дали правата ѝ съгласно законодателството на ЕС са нарушени.

Оказва се, че в нейния случай и двете банки правилно са приложили редовните си такси за национални разплащателни трансакции. Италианската банка на Лидия е наложила същата такса както за превод в Италия, а германската банка — същата такса както за получаване на плащане от Германия.

Банковите такси се различават в зависимост от банката и страната.

Чекове

Правилата на ЕС за банковите такси за международни и национални плащания не важат за чековете.

Понякога има много високи такси за трансакции за осребряване на чек от друга държава от ЕС. Освен това, чековете вече не се приемат като средство за плащане в много страни от ЕС.

Обществени консултации
    Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
    Потърсете помощ и съвети