Последна проверка: 27/01/2023

Плащания, преводи и чекове

Вашата банка не може да иска от вас да заплатите по-висока такса за плащания в евро в рамките на ЕС, отколкото за еквивалентна национална операция.

Това включва всички:

Банките, които се намират в страни от ЕС извън еврозоната, също трябва да прилагат това правило, като не могат да искат от вас да заплатите по-висока такса за плащане в евро към/в друга страна от ЕС, отколкото е таксата за национални плащания в национална валута.

Лична история

Таксата за плащания в евро е същата като за националните плащания

Якуб живее в Чехия и има чешка банкова сметка. Когато Якуб прави преводи в чешки крони към други чешки банкови сметки, банката изисква от него да заплати такса в размер на 5 чешки крони.

След неотдавнашна ваканция Якуб трябва да преведе 150 евро по банковата сметка на свой приятел във Франция. Неговата банка може да поиска от него да заплати само същата такса като таксата за банков трансфер в крони в Чехия — 5 чешки крони — или равностойността на тази сума в евро.

Сигурни онлайн плащания

Ако искате да извършите онлайн плащане на стойност повече от 30 евро, ще трябва да използвате съчетание от поне два елемента за проверка на автентичността, като например:

Така плащанията ви ще бъдат по-сигурни и по-безопасни.

Такси за използване на карта

Когато плащате за нещо в ЕС с кредитна или дебитна карта, търговците и банките не могат да ви начисляват допълнителна такса само защото използвате определена карта. Това правило се прилага за всички покупки с карта (в магазини и по интернет) във вашата страна или в друга страна от ЕС.

Предупреждение

Кредитни и дебитни карти, издадени от тристранни схеми (като American Express и Diners Club), и служебните или корпоративните кредитни карти, при които плащането е за сметка на вашия работодател, не са обхванати от правилата на ЕС за платежните услуги и е възможно да ви бъде начислена допълнителна такса за използване на тези карти.

Ако плащате в различна от евро валута на държава от ЕС, издателят на вашата карта може да ви начисли такса за обмен на валута, когато използвате картата в друга страна. Издателят на картата, вашата банка, търговецът или уебсайтът, които извършват трансакцията, трябва да ви информират за размера на всички подобни такси преди да се съгласите да извършите покупката. Издателят на вашата карта трябва да ви информира за подобни такси в реда и условията за издаване на картата и на леснодостъпна електронна платформа, като уебсайт или приложение.

Лична история

Не може да искат от вас да плащате такса, за да използвате картата си

Клара от Австрия иска да купи самолетни билети онлайн. Тя избира билети на уебсайта на авиокомпанията и отива на страницата за плащане. Когато въвежда данните за кредитната си карта обаче, авиокомпанията добавя към цената на поръчката ѝ допълнителна такса от 10 евро за използване на кредитна карта.

Клара се свързва с местния европейски потребителски център, който подава жалба до авиокомпанията. Авиокомпанията възстановява на Клара таксата от 10 евро и променя правилата си, за да премахне незаконната допълнителна такса от своя процес на резервация.

Измами с карти и плащания

С правилата на ЕС се ограничава сумата, която може да поискат от вас да заплатите, ако сте жертва на измама с карта или плащане — когато картата или сметката ви са дебитирани без ваше разрешение. Във всички случаи могат да поискат от вас да платите максимум 50 евро за покриване на разходите, свързани с измамата.

В случаите, когато не сте били в състояние да разберете за загубата, кражбата или незаконното присвояване на средства (напр. ако профилът ви е хакнат или картата ви е копирана и дебитирана без вашето знание), тогава не трябва да плащате нищо. Вашата банка или издателят на вашата карта трябва да покрият всички разходи. Това правило се прилага и ако загубата е по вина на банков служител.

Блокиране на средства по вашата карта

Понякога, когато правите резервация, например в хотел или на кола под наем, може да ви се наложи да предоставите данните от картата си за гарантиране на резервацията. Търговецът може също така да поиска да блокира определена сума по вашата карта, когато правите резервацията. Това означава, че търговецът запазва част от лимита по вашата карта или от средствата по вашата сметка за покриване на разходи, които очаква да се натрупат, например за обслужване по стаите в хотел, или за евентуални щети по нает автомобил.

Търговецът трябва да ви информира, ако възнамерява да блокира сума по кредитната ви карта, и вие трябва да дадете съгласието за това и за точния размер на блокираната сума.

Веднага щом извършите реалното плащане, например когато напускате хотел и използвате кредитната си карта, за да платите за стаята, или когато връщате нает автомобил и плащате окончателната сметка, банката трябва незабавно да освободи блокираната сума по вашата карта.

Лична история

Блокираните суми трябва да бъдат освободени веднага щом платите

Борис от Унгария отива във Венеция с приятелката си за уикенда. Когато пристигат, в хотела вземат данните за кредитната карта на Борис. От хотела го информират, че искат да блокират 500 евро за покриване на резервацията и евентуалното използване на минибара и ресторанта по време на престоя им. Борис дава съгласието си.

Преди да напусне хотела, Борис плаща сметката с кредитната си карта. Седмица по-късно, когато се опитва да резервира няколко полета с кредитната си карта, Борис разбира, че сумата от 500 евро все още е блокирана. Той се обажда на хотела, откъдето се извиняват за грешката и веднага казват на банката да освободи блокираните средства.

IBAN дискриминация

Ако искате да използвате кредитни преводи или директни дебити в рамките на единната зона за плащания в евро (SEPA), за да плащате сметки, да купувате продукти/услуги онлайн, да плащате данъци или да ви бъдат възстановявани данъци, да получавате обезщетения за безработица или други обезщетения, вашата сметка не може да бъде отказвана, понеже е в страна от ЕС, различна от страната на вашия контрагент. Това правило е приложимо само ако контрагентът приема такива трансакции от сметки в своята страна. В случай на IBAN дискриминация можете да подадете жалба до съответния компетентен орган en в страната от ЕС, където се намира вашият контрагент.

 

Директни дебити

Ако използвате директен дебит за плащания от вашата банкова сметка, е възможно по погрешка да бъде извършено плащане или сумата по плащане да е грешна — например ако сте анулирали договор с доставчик, но въпреки това след прекратяването на договора е извършена операция по директен дебит. В подобни ситуации имате право на възстановяване на плащането в срок от 8 седмици. Това се отнася до всички директни дебити, както до тези във вашата страна, така и до трансграничните директни дебити в рамките на ЕС.

Какво да направите, ако възникне проблем

При проблеми с плащания в рамките на ЕС обърнете се към вашата банка или към издателя на вашата карта. Те трябва да ви отговорят писмено в рамките на 15 дни (или до 35 дни при определени извънредни обстоятелства). Те също така трябва да имат официална процедура за подаване на жалби от потребители.

Ако се нуждаете от помощ във връзка с признаването на правата ви, можете да се свържете с FIN-NET за проблеми с доставчици на финансови услуги или с ECC-NetОтваряне като външна връзка за проблеми с търговци.

За случаи на IBAN дискриминация можете да съобщите и тук en . Това ще даде възможност на Европейската комисия да следи отблизо и да подпомогне вземането на мерки във връзка с жалби за IBAN дискриминация, изпратени до компетентните национални органи.
 

Чекове

Правилата на ЕС за банковите такси за международни и национални плащания не важат за чековете.

Понякога има много високи такси за трансакции за осребряване на чек от друга държава от ЕС. Освен това в много страни чековете вече не се приемат като платежно средство.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: