Развиване на бизнес
Последна проверка: 29/04/2022

Пренасяне на животински продукти, храна или растения

Пренасяне на животински продукти, храна или растения в ЕС

При пътуване в ЕС можете да носите със себе си месни или млечни продукти, ако те са за ваша лична консумация. Същото важи и за растения или растителни продукти, като например рязани цветове, плодове или зеленчуци, при условие че са отгледани в държава от ЕС и са свободни от вредители или болести.

В този контекст ЕС включва 27-те държави от Съюза, Андора, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Сан Марино и Швейцария.

Тези правила се прилагат и когато носите месни, млечни или растителни продукти в багажа си, ако поръчвате такива продукти онлайн или ги изпращате по пощата.

Предупреждение

В случай на болест по животните или нашествие на вредители на определено място може да се прилагат ограничения за вида и количеството на продуктите, които можете да пренасяте.

Специални правила за Фарьорските острови и Гренландия

Ако пътувате от Фарьорските острови или Гренландия, можете да внасяте малки количества месни и млечни продукти за лична консумация. Няма количествени ограничения за риба и рибни продукти.

Продукт Количество на човек Допълнителни ограничения

Месо или месни продукти

10 кг

Няма ограничения

Мляко или млечни продукти

10 кг

Няма ограничения

Мед, яйца и яйчени продукти

10 кг

Няма ограничения

Охлюви

10 кг

Няма ограничения

Живи двучерупчести мекотели (стриди, миди)

10 кг

Няма ограничения

Изключения — мляко за бебета (на прах) и бебешка храна, храна по медицински причини, специален фураж за домашни любимци

Можете да внесете ограничено количество (по-малко от 10 кг) бебешко мляко на прах, бебешка храна, необходими по медицински причини храни или специални храни за домашни любимци, при условие че:

Правила при пътуване от държава извън ЕС

Ако пътувате до ЕС от държава извън ЕС, не можете да носите месни или млечни продукти със себе си. Все пак можете да донесете ограничено количество плодове и зеленчуци, както и яйца, яйчени продукти и мед. Разрешени са и ограничени количества риба или рибни продукти.

Продукт Количество на човек Допълнителни ограничения

Изкормени пресни рибни продукти или приготвени или обработени рибни продукти

20 кг или 1 риба (което тежи повече)

 

Рибни продукти, идващи от Фарьорските острови или Гренландия

   

Стоки, различни от растения за засаждане и различни от рибни продукти, идващи от Фарьорските острови или Гренландия 

 

Общото им количество не надвишава ограничението за тегло от 10 кг

Растения или растителни продукти, включително рязани цветове

 

Необходимо е фитосанитарен (за здраве на растенията) сертификат, удостоверяващ, че продуктът е свободен от определени специфични вредители

Мляко на прах за кърмачета, детски храни и специални храни, необходими по медицински причини

Не повече от 2 кг
  • не изискват съхранение в хладилник преди отваряне
  • са пакетирани продукти, носещи търговска марка и предназначени за директна продажба на крайния потребител
  • целостта на опаковката им не е нарушена, освен ако продуктите не се използват в момента

Храни за домашни любимци, необходими по здравословни причини

Не повече от 2 кг
  • са предназначени за домашния любимец, придружаващ пътника;
  • са дълготрайни (не се нуждаят от охлаждане)
  • са пакетирани продукти, носещи търговска марка и предназначени за директна продажба на крайния потребител
  • целостта на опаковката им не е нарушена, освен ако продуктите не се използват в момента
Продукти, различни от описаните по-горе, които не съдържат месо или мляко (например мед) 2 кг

Няма ограничения

Проверки при влизане в ЕС

При пристигането си в ЕС може да се наложи да преминете официални проверки, извършени от компетентните органи. Ако носите със себе си месни или млечни продукти, които не сте декларирали, те ще бъдат конфискувани и унищожени, а освен това може да ви бъде наложена глоба или да бъдете подложени на наказателно преследване.

Други продукти от животински произход и растения

Можете да носите продукти от животински произход, когато пътувате в ЕС. Повечето държави от ЕС обаче имат строги правила за пренасянето на застрашени животни или растения или производни от тях продукти, а в някои случаи може да се нуждаете от разрешение. Например може да носите само 125 г хайвер от есетра; ще ви е необходимо разрешение, ако искате да носите по-голямо количество.

За да се информирате за правилата във връзка с отделните видове, винаги проверявайте в базата данни на ЕС за търговията с диви животни и растения en . Можете също да се свържете с органа по CITES en (Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора) във вашата страна, за да разберете дали е необходим сертификат за вида, с който искате да пътувате.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: