Последна проверка: 23/06/2022

Колетни услуги

Ако извършвате услуги за трансгранична или вътрешна доставка на колетни пратки (с тегло до 31,5 кг) трябва да предоставите следната информация на националния регулаторен орган (НРО) в държавата от ЕС, където е установено вашето предприятие:

Можете да намерите компетентния национален регулаторен орган в списъка по-долу.

Изберете държава

Актуализиране на информацията

Всяка година до 30 юни трябва да предоставяте следната информация (възможно е в зависимост от националните изисквания да е необходимо да предоставяте допълнителна информация) на НРО във вашата страна, като използвате стандартния формуляр (ще го намерите в дъното на страницата) или по друг начин, ако се изисква от компетентния НРО:

Кога не трябва да предоставяте информация

Ако предоставяте услуги за доставка на колетни пратки и вашето предприятие:

не трябва да предоставяте информация на националния регулаторен орган.

Такси за доставка на колетни пратки

Предприятията в ЕС, които предоставят услуги за трансгранична доставка на колетни пратки, всяка година трябва да изпращат своята публична ценова листа за публикуване в инструмент на ЕС. Можете да използвате този инструмент, за да проверите какви са цените за доставка на колетни пратки в рамките на ЕС. Инструментът не съдържа информация за стандартни писма и кореспондентски пратки, както и за колетни пратки с тегло над 5 kg.

За да видите наличните възможности и цени (без ДДС), посочете откъде и докъде искате да изпратите колетната пратка и вида на продукта.

Предупреждение

Винаги проверявайте във фирмата за доставка на колетни пратки каква е окончателната цена, защото за изчисляването на точната цена може да е необходима по-подробна информация, например пощенският код в страната, в която искате да изпратите колетната пратка. Информацията за цените се актуализира на 31 март всяка година.

За повече информация за правилата за колетните услуги вижте уебсайта на ГД en „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП".

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: