Последна проверка: 22/11/2022

Инструменти на ЕС за подкрепа на МСП

Съществуват редица инструменти на ЕС за подкрепа на МСП, които могат да ви помогнат да намерите финансиране, информация и насоки, обучение и партньорства или помощ и съвети. 

Намерете подходящия инструмент за подкрепа на МСП за вашето предприятие

Access2Finance

Онлайн инструмент за търсене, който подпомага предприятията при намирането на заеми или рисков капитал, подкрепяни от ЕС във вашата страна

Access2Markets

Безплатен многоезичен инструмент на Европейската комисия, който не изисква регистрация и предлага на предприятията пълна информация за износа и вноса, включително данъци, тарифи, правила за произход, изисквания за продуктите, обществени поръчки и много други в достъпен и лесен за използване формат.

Инициатива Cassini en

Подкрепя предприемачеството в свързаните с космоса предприятия в целия ЕС.

Enterprise Europe Network en

Enterprise Europe Network помага на МСП да въвеждат иновации и да се разрастват в международен план, като предоставя консултантски услуги и внася иновативни идеи за успеха на търговията, а също така свързва МСП с международни бизнес партньори.

Портал InvestEU de en fr

Обединява инвеститори и организатори на проекти в единна за целия ЕС платформа.

Електронен ежедневник за поръчки (TED)

Притурка към Официален вестник на ЕС, посветена на обществените поръчки. Предоставя безплатен достъп до възможности за бизнес от Европа и извън нея.

TED eTendering

Платформа за електронни обществени поръчки, предлагаща достъп до покани за представяне на оферти, публикувани от институции, агенции и други органи на ЕС. Инструмент за самооценка на правилата за произход, който помага за определяне на правилата за произход на продуктите на дадено МСП.

Access2Finance

Онлайн инструмент за търсене, който подпомага предприятията при намирането на заеми или рисков капитал, подкрепяни от ЕС във вашата страна

Access2Markets

Безплатен многоезичен инструмент на Европейската комисия, който не изисква регистрация и предлага на предприятията пълна информация за износа и вноса, включително данъци, тарифи, правила за произход, изисквания за продуктите, обществени поръчки и много други в достъпен и лесен за използване формат.

eCertis en

Онлайн база данни, съдържаща критериите за допустимост и документите, необходими на дружествата за участие в обществени поръчки.

Enterprise Europe Network en

Enterprise Europe Network помага на МСП да въвеждат иновации и да се разрастват в международен план, като предоставя консултантски услуги и внася иновативни идеи за успеха на търговията, а също така свързва МСП с международни бизнес партньори.

„Еразъм за млади предприемачи“

Програма за трансграничен бизнес обмен, която предлага на нови предприемачи възможността да си сътрудничат за срок до 6 месеца с опитен предприемач от друга европейска държава.

„Еразъм за млади предприемачи в международен план“ en

Програма за трансграничен бизнес обмен, която предлага на европейски нови предприемачи възможността да си сътрудничат за срок до 3 месеца с опитен предприемач от държави извън Европа.

eTranslation

Услуга за машинен превод, която ще ви помогне да спестите време и пари за превод на вашите документи и текстове, за да бъдат разбираеми в общ план, между всеки два официални езика на ЕС.

Европейското бюро за съдействие в областта на интелектуалната собственост en

Подкрепя бенефициерите на средства от ЕС за научни изследвания и МСП, участващи в трансгранична стопанска дейност, да защитават, управляват, разпространяват и оползотворяват своята интелектуална собственост.

Международни бюра за помощ за МСП в областта на интелектуалната собственост en

Подкрепят МСП, участващи в трансгранична стопанска дейност в Китай, Индия, Латинска Америка, Югоизточна Азия и Африка, да защитават, управляват, разпространяват и оползотворяват своята интелектуална собственост.

ROSA

Инструментът за самооценка на правилата за произход в Access2Markets предлага насоки за определяне на правилата за произход за вашите продукти.

СОЛВИТ

Безплатна услуга, която предоставя прагматични решения на предприятията, когато срещат трудности при упражняването на правата си в ЕС, докато извършват трансгранична стопанска дейност в Съюза.

Електронен ежедневник за поръчки (TED)

Притурка към Официален вестник на ЕС, посветена на обществените поръчки. Предоставя безплатен достъп до възможности за бизнес от Европа и извън нея.

TED eTendering

Платформа за електронни обществени поръчки, предлагаща достъп до покани за представяне на оферти, публикувани от институции, агенции и други органи на ЕС. Инструмент за самооценка на правилата за произход, който помага за определяне на правилата за произход на продуктите на дадено МСП.

Access2Markets

Безплатен многоезичен инструмент на Европейската комисия, който не изисква регистрация и предлага на предприятията пълна информация за износа и вноса, включително данъци, тарифи, правила за произход, изисквания за продуктите, обществени поръчки и много други в достъпен и лесен за използване формат.

Инициатива Cassini en

Подкрепя предприемачеството в свързаните с космоса предприятия в целия ЕС.

Enterprise Europe Network en

Enterprise Europe Network помага на МСП да въвеждат иновации и да се разрастват в международен план, като предоставя консултантски услуги и внася иновативни идеи за успех на търговията, а освен това свързва МСП с международни бизнес партньори.

„Еразъм за млади предприемачи“

Програма за трансграничен бизнес обмен, която предлага на нови предприемачи възможността да си сътрудничат за срок до 6 месеца с опитен предприемач от друга европейска държава.

„Еразъм за млади предприемачи в международен план“ en

Програма за трансграничен бизнес обмен, която предлага на европейски нови предприемачи възможността да си сътрудничат за срок до 3 месеца с опитен предприемач от държави извън Европа.

Европейска платформа за сътрудничество между клъстери en

Подкрепя промишлените клъстери, включително техните членове, които са МСП, за обединяване и укрепване на европейската икономика чрез сътрудничество и подобряване на техните резултати.

Enterprise Europe Network en

Enterprise Europe Network помага на МСП да въвеждат иновации и да се разрастват в международен план, като предоставя консултантски услуги и внася иновативни идеи за успеха на търговията, а също така свързва МСП с международни бизнес партньори.

eTranslation

Услуга за машинен превод, която ще ви помогне да спестите време и пари за превод на вашите документи и текстове, за да бъдат разбираеми в общ план, между всеки два официални езика на ЕС.

Европейското бюро за съдействие в областта на интелектуалната собственост en

Подкрепя бенефициерите на средства от ЕС за научни изследвания и МСП, участващи в трансгранична стопанска дейност, да защитават, управляват, разпространяват и оползотворяват своята интелектуална собственост.

Портал InvestEU de en fr

Обединява инвеститори и организатори на проекти в единна за целия ЕС платформа.

СОЛВИТ

Безплатна услуга, която предоставя прагматични решения на предприятията, когато срещат трудности при упражняването на правата си в ЕС, докато извършват трансгранична стопанска дейност в Съюза.

Your Europe — Съвети

Предоставя безплатни и персонализирани съвети относно индивидуалните права в ЕС на всеки от езиците на Съюза. Изяснява европейското право, което се прилага във вашия случай, и обяснява как можете да упражните правата си в ЕС.

Пълен списък на инструментите за подкрепа на МСП

Access2Finance

Онлайн инструмент за търсене, който подпомага предприятията при намирането на заеми или рисков капитал, подкрепяни от ЕС във вашата страна

Access2Markets

Безплатен многоезичен инструмент на Европейската комисия, който не изисква регистрация и предлага на предприятията пълна информация за износа и вноса, включително данъци, тарифи, правила за произход, изисквания за продуктите, обществени поръчки и много други в достъпен и лесен за използване формат.

Инициатива Cassini en

Подкрепя предприемачеството в свързаните с космоса предприятия в целия ЕС.

eCertis en

Онлайн база данни, съдържаща критериите за допустимост и документите, необходими на дружествата за участие в обществени поръчки.

eTranslation

Услуга за машинен превод, която ще ви помогне да спестите време и пари за превод на вашите документи и текстове, за да бъдат разбираеми в общ план, между всеки два официални езика на ЕС.

Enterprise Europe Network en

Enterprise Europe Network помага на МСП да въвеждат иновации и да се разрастват в международен план, като предоставя консултантски услуги и внася иновативни идеи за успех на търговията, а освен това свързва МСП с международни бизнес партньори.

„Еразъм за млади предприемачи“

Програма за трансграничен бизнес обмен, която предлага на нови предприемачи възможността да си сътрудничат за срок до 6 месеца с опитен предприемач от друга европейска държава.

„Еразъм за млади предприемачи в международен план“ en

Програма за трансграничен бизнес обмен, която предлага на европейски нови предприемачи възможността да си сътрудничат за срок до 3 месеца с опитен предприемач от държави извън Европа.

Европейска платформа за сътрудничество между клъстери en

Подкрепя промишлените клъстери, включително техните членове, които са МСП, за обединяване и укрепване на европейската икономика чрез сътрудничество и подобряване на техните резултати.

Европейското бюро за съдействие в областта на интелектуалната собственост en

Подкрепя бенефициерите на средства от ЕС за научни изследвания и МСП, участващи в трансгранична стопанска дейност, да защитават, управляват, разпространяват и оползотворяват своята интелектуална собственост.

Международни бюра за помощ за МСП в областта на интелектуалната собственост en

Подкрепят МСП, участващи в трансгранична стопанска дейност в Китай, Индия, Латинска Америка, Югоизточна Азия и Африка, да защитават, управляват, разпространяват и оползотворяват своята интелектуална собственост.

Портал InvestEU de en fr

Обединява инвеститори и организатори на проекти в единна за целия ЕС платформа.

ROSA

Инструментът за самооценка на правилата за произход в Access2Markets предлага насоки за определяне на правилата за произход за вашите продукти.

СОЛВИТ

Безплатна услуга, която предоставя прагматични решения на предприятията, когато срещат трудности при упражняването на правата си в ЕС, докато извършват трансгранична стопанска дейност в Съюза.

Електронен ежедневник за поръчки (TED)

Притурка към Официален вестник на ЕС, посветена на обществените поръчки. Предоставя безплатен достъп до възможности за бизнес от Европа и извън нея.

TED eTendering

Платформа за електронни обществени поръчки, предлагаща достъп до покани за представяне на оферти, публикувани от институции, агенции и други органи на ЕС. Инструмент за самооценка на правилата за произход, който помага за определяне на правилата за произход на продуктите на дадено МСП.

Your Europe — Съвети

Предоставя безплатни и персонализирани съвети относно индивидуалните права в ЕС на всеки от езиците на Съюза. Изяснява европейското право, което се прилага във вашия случай, и обяснява как можете да упражните правата си в ЕС.

Споделяне на страницата: