Последна проверка: 09/03/2020

Представяне на рецепта в чужбина

Засегнати сте от Брексит?

Рецепта, издадена от лекар във вашата страна, е валидна във всички страни от ЕС. Въпреки това, лекарството, предписано в една страна, може да не е налично в друга държава или да има друго име.

Можете да поискате от вашия лекар да ви издаде рецепта, която да използвате в друга страна от ЕС, известна като трансгранична рецепта.

Някои лекарства може да са забранени за продажба или да не са налични в друга страна, дори в рамките на ЕС.

Рецепта с правилната информация

Не съществува определена форма или формат за рецептата, която ще използвате в друга страна от ЕС. В повечето случаи, рецептата, която бихте използвали във вашата страна, вече съдържа достатъчно информация, за да можете да я използвате и в друга страна от Съюза. Тя трябва да съдържа най-малко следните данни:

Ако смятате, че ще имате нужда да изпълнят рецептата ви в чужбина или сте получили рецепта в чужбина, която ще трябва да бъде изпълнена във вашата страна, уверете се, че лекарят е включил всички тези данни. Така ще сте сигурни, че аптекарят в другата страна от ЕС лесно ще може да разбере рецептата и да идентифицира правилно лекарството, което търсите, и неговата дозировка.

Рецептите подлежат на правилата в страната, в която се изпълняват. Това означава, че аптекарят ще прилага националните правила при предоставяне на вашето лекарство — например може да нямате право да приемате лекарството за същия брой дни.

Електронни медицински рецепти

Ако вашият лекар ви е издал електронна рецепта, обикновено ще трябва задължително да поискате екземпляр на хартия, ако възнамерявате да използвате рецептата в друга страна от ЕС, тъй като електронната рецепта може да не се признава извън вашата страна.

Електронните рецепти, издадени във Финландия, могат да се използват в Хърватия и Естония, без да е необходим екземпляр на хартия.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Споделяне на страницата: