Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Последна проверка : 06/07/2018

Представяне на рецепта в чужбина

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

За момента Обединеното кралство остава пълноправен член на ЕС и правата и задълженията, свързани с това, продължават да се прилагат изцяло във и по отношение на страната:

 • Въпроси и отговори въз основа на съвместния доклад на ЕС и Обединеното кралство от 8 декември 2017 г.English
 • Публикации на ЕС за БрекзитEnglish
 • Информация на правителството на Обединеното кралство и насоки относно БрекзитEnglish

Рецепта, издадена от лекар във вашата страна, е валидна във всички страни от ЕС. Въпреки това, лекарството, предписано в една страна, може да не е налично в друга държава или да има друго име.

Можете да поискате от вашия лекар да ви издаде рецепта, която да използвате в друга страна от ЕС, известна като трансгранична рецепта.

Някои лекарства може да са забранени за продажба или да не са налични в друга страна, дори в рамките на ЕС.

Рецепта с правилната информация

Не съществува определена форма или формат за рецептата, която ще използвате в друга страна от ЕС. В повечето случаи, рецептата, която бихте използвали във вашата страна, вече съдържа достатъчно информация, за да можете да я използвате и в друга страна от Съюза. Тя трябва да съдържа най-малко следните данни:

 • Данни за пациента — фамилно и собствено име (изписани изцяло) и дата на раждане
 • Дата на издаване на рецептата
 • Данни за предписващия лекар — фамилно и собствено име (изписани изцяло), професионална квалификация, координати за пряка връзка, служебен адрес (включително държавата) и подпис (положен собственоръчно или цифров)
 • Данни за предписания продукт — общоприето наименование (а не търговското наименование, което може да е различно в друга държава), форма (таблетки, разтвор и т.н.), количество, концентрация и дозировка.

Ако смятате, че ще имате нужда да изпълнят рецептата ви в чужбина или сте получили рецепта в чужбина, която ще трябва да бъде изпълнена във вашата страна, уверете се, че лекарят е включил всички тези данни. Така ще сте сигурни, че аптекарят в другата страна от ЕС лесно ще може да разбере рецептата и да идентифицира правилно лекарството, което търсите, и неговата дозировка.

Рецептите подлежат на правилата в страната, в която се изпълняват. Това означава, че аптекарят ще прилага националните правила при предоставяне на вашето лекарство — например може да нямате право да приемате лекарството за същия брой дни.

Електронни медицински рецепти

Ако вашият лекар ви е издал електронна рецепта, трябва задължително да поискате екземпляр на хартия, ако възнамерявате да използвате рецептата в друга страна от ЕС, тъй като електронната рецепта може да не се признава извън вашата страна.

Лична история

Получаване на лекарства в чужбина с рецепта от дома

Ана от Германия отива да работи за 6 месеца в Швеция. Тя има нужда да получи своето приспивателно докато е там, затова иска от своя лекар да ѝ издаде рецепта, която може да използва в друга страна от ЕС. Тя може да използва рецептата от своя германски лекар, за да си набави сънотворни хапчета от аптеката, дори докато живее в чужбина.

Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети