Живот и пътуване
Последна проверка: 29/01/2019

Извършване и получаване на плащания

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

От 30 март 2019 г. правото на ЕС ще престане да се прилага за Обединеното кралство, освен ако в ратифицираното споразумението за оттегляне бъде определена друга дата или Европейският съвет и Обединеното кралство решат единодушно да удължат двегодишния период на преговори. За повече информация относно правните последици за предприятията:

Не можете да начислявате такси за плащане с карта и трябва да приемате плащанията, независимо от това в коя страна от ЕС се намират вашите клиенти. Правила за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма: задължения за проверка на самоличността на вашите клиенти и действителните собственици.

Научете как да поискате заплащането на лихва и обезщетение за дължими суми по търговски сделки с други предприятия и публични органи. Изчислете с калкулатора за просрочени плащания размера на лихвата, която можете да поискате.

Съгласно правилата на ЕС можете да подадете заявление онлайн за по-бързо трансгранично събиране на вземания. Можете също така да поискате съдебна заповед за замразяване на средства по банковата сметка на дружеството, което ви дължи пари.

Споделяне на страницата: