Последна проверка: 21/06/2022

Извършване и получаване на плащания

Не можете да начислявате допълнителни такси при използване на карта и трябва да приемате плащанията, независимо дали вашият клиент се намира в ЕС. Ако предлагате на клиентите избор между плащане с карта в тяхната собствена валута вместо във валутата, използвана във вашата държава или на вашия уебсайт, трябва да ги информирате – в момента на покупката – за всички такси, свързани с услугата по превалутиране, която предлагате. Правила за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма – задължения за проверка на самоличността на вашите клиенти и действителните собственици.

Научете как да поискате заплащането на лихва и обезщетение за дължими суми по търговски сделки с други предприятия и публични органи. Изчислете с калкулатора за просрочени плащания размера на лихвата, която можете да поискате.

Съгласно правилата на ЕС можете да подадете заявление онлайн за по-бързо трансгранично събиране на вземания. Можете също така да поискате съдебна заповед за замразяване на средства по банковата сметка на дружеството, което ви дължи пари.

Споделяне на страницата: