Последна проверка: 22/04/2022

Документи за непълнолетни лица при пътуване в ЕС

Коронавирус: Безопасно възобновяване на пътуванията

Освен че трябва да имат валиден паспорт или лична карта, всички деца, които пътуват:

може да се нуждаят от допълнителен (официален) документ, който им позволява да пътуват и е подписан от техните родители, от другия родител или от законните настойници.

По този въпрос няма правила на ЕС, като всяка държава от Съюза решава дали да изисква детето да има официално разрешение за пътуване от родителите или настойниците. Проверете точните правила за страните, до които или от които пътувате.

Изберете държава

Имайте предвид, че дори ако дадена държава не изисква непълнолетни лица да разполагат с разрешение, за да влязат на нейна територия или да я напуснат, други страни, през които те преминават, може да изискват такова разрешение.

Предупреждение

Когато пътувате със самолет, препоръчително е предварително да проверите как стои този въпрос в съответната авиокомпания, тъй като много от тях изискват подобни разрешения и имат собствени формуляри за целта.

Тъй като правилата в отделните страни могат да бъдат променяни без предизвестие, добре е да се обърнете към компетентните органи или към съответните посолства и консулства.

Вж. също: Законно пътуване с деца в чужбина

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: