Последна проверка: 06/05/2020

Работа на непълно работно време

Засегнати сте от Брексит?

Равни условия на заетост

Трябва да предложите на своите служители, които работят на непълно работно време, същите условия на труд като на работещите на пълно работно време, включително заплащане, отпуски, периоди на предизвестие и други права и обезщетения, свързани с тяхната работа.

Промяна на режима на работа

Когато е възможно, трябва да се опитате да удовлетворите исканията на служителите си, ако те желаят промени в работния си график, например като:

Не можете да освободите служител, който е отказал да премине от непълно на пълно работно време или обратното.

Свързани теми

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Вашият съветник от EURES

Вашият съветник от EURES може да ви информира за условията на труд и да ви помогне при процедурите за наемане на работа във вашата страна или във вашия трансграничен регион.

Местна подкрепа за бизнеса

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: