Последна проверка: 07/11/2022

За контакти

Служби за помощ

Въпроси за ЕС

Телефон – 00 800 6 7 8 9 10 11

Ел. адрес

Информационни центрове във вашата страна

Потърсете съвет за правата си в ЕС / Разрешете проблеми с публичен орган

Вашата Европа - Съвети / Solvit

Помощ и съвети за предприятията

Подпомагане на бизнеса en

Потребителски въпроси

Мрежа на европейските потребителски центрове — ECC-Net

Права на пътниците

Права на пътуващите със самолет en

Права на пътуващите с влак en

Проблеми със застрахователи или банки в чужбина

Извънсъдебни оплаквания от застрахователи или банки

Трудови и социалноосигурителни права

Свържете се с европейски съветник по заетосттаОтваряне като външна връзка

Отговорна служба

Европейската комисия
ГД Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП
Планиране, финанси, данни

Данни и знания с оглед на политиките, стопанската дейност и хората
B-1049 Брюксел
БЕЛГИЯ