Laatste controle: 15/12/2022

Contact

Hulpdiensten

Vragen over de EU?

Bel 00 800 6 7 8 9 10 11

E-mail

Informatiecentra in uw land

Advies inwinnen over uw EU-rechten / Hulp bij problemen met overheidsinstanties

Your Europe - Advies / SOLVIT

Hulp en advies voor bedrijven

Zoekt u hulp voor uw bedrijf? en

Consumentenzaken

Netwerk van Europese Consumenten-Centra (ECC-net)

Rechten van passagiers

Rechten van luchtvaartpassagiers

Rechten van treinreizigers

Problemen met verzekeraars of banken in het buitenland

Buitengerechtelijke klachten over verzekeraars of banken

Werk en sociale zekerheid

Neem contact op met een Europees arbeidsconsulent

Verantwoordelijke dienst

Europese Commissie
DG Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf
Planning, Financiën, Gegevens

Gegevens en kennis voor beleid, bedrijfsleven en mensen
B-1049 Brussel
BELGIË