Laatste controle: 23/11/2018

Inschrijving

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Voorlopig blijft het Verenigd Koninkrijk volwaardig EU-lid. De EU-rechten en -plichten blijven onverminderd van kracht voor EU-burgers in het VK en voor Britten elders in de EU.

Verhuist u naar een ander EU-land en wilt u uw auto meenemen? Dan moet u hem misschien opnieuw inschrijven, afhankelijk van waarheen u verhuist en hoelang u daar blijft.

Lees meer:

Zie ook:

Deze bladzijde delen: