Wonen en reizen
Laatste controle: 09/03/2020

Arbeidsovereenkomsten

Getroffen door de brexit?

Wanneer u personeel in dienst neemt, moet u de minimumvoorwaarden van de Europese arbeidswetgeving in acht nemen.

In plaats van een voltijdsovereenkomst kunt u uw werknemers ook een ander type arbeidsovereenkomst aanbieden. U moet zich ook bij andere types arbeidsovereenkomsten houden aan het principe van non-discriminatie. We doelen hierbij onder meer op arbeidsbetrekkingen zoals:

Wanneer u personeel ontslaat, gelden er bepaalde verplichtingen met betrekking tot collectief ontslag. Neemt u jonge werknemers in dienst, dan moet u aan speciale regels voor minderjarige werknemers voldoen.

In sommige landen zijn de regels ter bescherming van werknemers strenger dan die van de EU. Neem contact op met het arbeidsbureau of de dienst voor arbeidsvoorziening in uw land, zodat u precies weet wat uw verplichtingen zijn.

Deze bladzijde delen: