Laatste controle : 08/01/2019

Arbeidsovereenkomsten

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Met ingang van 30 maart 2019 is alle EU-wetgeving niet langer van toepassing op het Verenigd Koninkrijk, tenzij bij een geratificeerde uittredingsovereenkomst een andere datum is vastgesteld, of de Europese Raad en het Verenigd Koninkrijk unaniem besluiten om de onderhandelingsperiode van twee jaar te verlengen. Meer informatie over de juridische gevolgen voor bedrijven:

Wanneer u personeel in dienst neemt, moet u de minimumvoorwaarden van de Europese arbeidswetgeving in acht nemen.

In plaats van een voltijdsovereenkomst kunt u uw werknemers ook een ander type arbeidsovereenkomst aanbieden. U moet zich ook bij andere types arbeidsovereenkomsten houden aan het principe van non-discriminatie. We doelen hierbij onder meer op arbeidsbetrekkingen zoals:

Wanneer u personeel ontslaat, gelden er bepaalde verplichtingen met betrekking tot collectief ontslag. Neemt u jonge werknemers in dienst, dan moet u aan speciale regels voor minderjarige werknemers voldoen.

In sommige landen zijn de regels ter bescherming van werknemers strenger dan die van de EU. Neem contact op met het arbeidsbureau of de dienst voor arbeidsvoorziening in uw land, zodat u precies weet wat uw verplichtingen zijn.

Deze bladzijde delen: