Tools

Taalkeuzemenu

EU-vlag

Kruimelpad

Menu

Bijgewerkt : 28/02/2017

Alimentatieplicht – onderhoudsbijdrage voor gezinsleden

De regels voor alimentatie verschillen van land tot land. Maar er gelden wel bepaalde EU-regels als u in een ander EU-land alimentatie moet betalen of vanuit een ander EU-land alimentatie moet ontvangen.

Waar kunt u een alimentatieverzoek indienen?

Over het algemeen kunt u een verzoek om alimentatie indienen:

  • bij een rechtbank in het land waar uw ex-partner woont
  • bij een rechtbank in het land waar u woont
  • bij de rechtbank die de scheiding heeft uitgesproken of die over het ouderlijk gezag en de verblijfsregeling heeft beslist, voor zover uw verzoek daarmee verband houdt

U mag, als uw ex-partner daarmee instemt, onder bepaalde voorwaarden zelf kiezen welke rechtbank uw zaak behandelt, tenzij het gaat over de alimentatie voor een minderjarig kind. 

Welk recht is van toepassing?

Bij zaken waarbij twee of meer EU-landen betrokken zijn, is de geldende wetgeving niet automatisch het recht van het land waar u uw alimentatieverzoek indient.

Ga na welk recht op uw alimentatieverzoek van toepassing is, wat u kunt doen bij rechtsconflicten en wat de eventuele gevolgen zijn.

Als u een alimentatieverzoek in het buitenland moet indienen, kan de bevoegde centrale instantie in het EU-land waar u woont, u daarbij helpen: centrale instanties voor alimentatiezaken.

Hoe kan ik de alimentatie in het buitenland invorderen?

Een uitvoerbaar verklaarde rechterlijke uitspraak over alimentatie uit een EU-land is ook in elk ander EU-land uitvoerbaar.

Uitzondering: Denemarken

Voor rechterlijke uitspraken uit Denemarken kunt u de uitspraak via een vereenvoudigde procedure alsnog uitvoerbaar laten verklaren.

De bevoegde centrale instantie in het EU-land waar u woont, kan u helpen de alimentatie in te vorderen: centrale instanties voor alimentatiezaken.

Kies een land om te lezen hoe de inning van alimentatie daar in zijn werk gaat:

Kies een land:

 

Openbare raadpleging
    Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
    Vraag hulp of advies