Laatste controle: 27/01/2020

Informatie over contracten

Getroffen door de brexit?

Wat u moet weten voor u iets koopt

Als u in de EU een product of dienst koopt, moet de verkoper u vóór aankoop duidelijke, correcte en begrijpelijke informatie over het product of de dienst geven.

Het gaat om:

Een deel van deze informatie hoeft niet expliciet te worden verstrekt, zoals de kenmerken van een product dat u in de winkel kunt bekijken.

Koopt u online, per telefoon, via postorder of huis-aan-huis, dan moet u voorafgaand aan de aankoop ook de volgende gedetailleerde informatie krijgen:

Voor dergelijke aankopen hoeft u geen leveringskosten of andere kosten te betalen als u daarvan vooraf niet op de hoogte gebracht bent .

Contracten moeten duidelijk en begrijpelijk zijn, en mogen geen oneerlijke voorwaarden bevatten.

In sommige EU-landen geldt het recht op een aankoopbevestiging, het recht uw bestelling te annuleren en andere wettelijke eisen niet voor huis-aan-huisaankopen van minder dan 50 euro.

Orderbevestiging

Als u iets koopt, maar niet in een echte winkel, bijvoorbeeld via internet of postorder, of per telefoon, dan moet u een schriftelijke bevestiging van uw transactie ontvangen, bijvoorbeeld op papier of via e-mail. Voor online-aankopen kan dit een bericht naar uw account op de website van de handelaar zijn. Voorwaarde is wel dat het iets is wat u kunt opslaan en wat niet meer eenzijdig door de handelaar kan worden gewijzigd.

Digitale inhoud

Er gelden specifieke informatievoorschriften wanneer u online digitale inhoud koopt, zoals bij het downloaden of streamen van muziek of films. Voordat u iets koopt, moet u ook worden geïnformeerd over hoe de inhoud werkt met uw hardware/software (interoperabiliteit) en over de gebruiksmogelijkheden, waaronder thuiskopieën en eventuele geografische beperkingen op het gebruik van de inhoud.

Telefonische klantenservice

De kosten van een gesprek met een telefonische klantenservice mogen niet hoger liggen dan het basistarief voor normale telefoongesprekken. Verkopers mogen niet eisen dat consumenten met vragen of klachten na verkoop contact opnemen via dure telefoonlijnen.

Kopen bij online-verkopers buiten de EU

Uw rechten als consument op grond van de EU-regels gelden ook als online-verkopers van buiten de EU zich richten op consumenten in de EU. Wel is het zo dat het waarschijnlijk moeilijker zal zijn uw recht te halen tegenover handelaars die buiten de EU zijn gevestigd.

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Deze bladzijde delen: