Laatste controle: 12/09/2022

Productvoorschriften

Voor bepaalde productcategorieën bestaan er normen en technische specificaties die in de hele EU gelden. U moet ervoor zorgen dat uw producten voldoen aan alle relevante EU-regels voordat zij vrij kunnen worden verhandeld in de EU.

Zijn er geen EU-regels, dan kunnen er in sommige EU-landen verschillende specificaties gelden. In dergelijke gevallen hoeft u alleen te voldoen aan de voorschriften in uw eigen land.

Wat zijn productvoorschriften?

De EU-wetgeving bepaalt essentiële eisen om ervoor te zorgen dat producten die in de EU worden verkocht, voldoen aan hoge gezondheids-, veiligheids- en milieunormen.

Deze eisen kunnen gaan over:

Meestal staat in de wetgeving welke resultaten moeten worden bereikt of welke gevaren moeten worden vermeden, maar worden er geen specifieke technische oplossingen voorgeschreven.

Soms kunnen geharmoniseerde normen u helpen om te bewijzen dat uw product voldoet aan de wetgeving.

Waar vind ik de EU-productvoorschriften?

Momenteel zijn de meeste productvoorschriften in de EU geharmoniseerd. Dat betekent dat in alle EU-landen dezelfde voorschriften gelden. De regels worden toegepast op productgroepen, zoals speelgoed, of op productkenmerken, zoals elektromagnetische compatibiliteit.

U kunt de eisen die aan uw product worden gesteld opzoeken in Access2MarketsDeze link brengt u naar een andere website . Deze databank bevat informatie over:

De Access2Markets-databank is opgebouwd rond douanecodes: om de voorschriften voor uw product te vinden, moet u eerst de douanecode weten. Kent u die code niet, dan kunt u de naam van uw product invullen in de zoekmachine.

Waar vind ik de nationale productvoorschriften?

Sommige productvoorschriften zijn niet geharmoniseerd in de EU. Dat betekent dat ze in elk EU-land verschillend kunnen zijn. In zulke gevallen moet u alleen voldoen aan de regels die van toepassing zijn in het EU-land waar u uw product in de handel wilt brengen.

Als uw producten in uw EU-land aan deze eisen voldoen, is het andere EU-landen niet toegestaan:

tenzij ze kunnen aantonen dat uw producten in uw eigen land niet voldoen aan de technische en kwalitatieve eisen en geen vergelijkbaar veiligheidsniveau bieden. Dit is het beginsel van wederzijdse erkenning.

Zijn de producteisen in een ander EU-land niet te verzoenen met het beginsel van wederzijdse erkenning, dan kunt u hulp vragen bij SolvitDeze link brengt u naar een andere website .

Nationale voorschriften

De EU-landen zijn verplicht hun nationale voorschriften te publiceren. U kunt meer informatie over nationale voorschriften en het beginsel van wederzijdse erkenning vinden in de TRIS-databankDeze link brengt u naar een andere website voor niet-geharmoniseerde producten.

De nationale eisen kunnen in het bijzonder verschillen voor:

Bij de productcontactpunten en kunt u navragen aan welke technische specificaties een product in een bepaald land moet voldoen of hoe u contact kunt opnemen met de bevoegde diensten in dat land.

Beperkingen op grond van nationale regels

Vormen uw producten volgens de wetgeving in andere EU-landen een risico voor het algemeen belang, met name voor

dan mag u ze mogelijk niet vrij exporteren.

Uw producten kunnen verboden worden als het land waar u ze naartoe wilt exporteren, kan aantonen dat zijn eigen technische eisen essentieel of verplicht zijn, en dat uw producten niet voldoen aan het gevraagde veiligheidsniveau.

Bij de productcontactpunten en kunt u navragen aan welke nationale specificaties een product in een bepaald EU-land moet voldoen of hoe u contact kunt opnemen met de bevoegde diensten in dat land.

Zie ook

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

U kunt ook gebruikmaken van de zoekfunctie voor ondersteunende diensten om de juiste hulp voor u te vinden.

Deze bladzijde delen: