Poslední kontrola: 12/09/2022

Jaké požadavky musí výrobky splňovat?

U řady kategorií výrobků existují celoevropské normy a technické specifikace. Před tím, než začnete se svými výrobky v EU volně obchodovat, je vaší povinností zajistit, aby splňovaly požadavky příslušných předpisů Unie.

Pokud pro vaše výrobky pravidla na úrovni EU neexistují, uplatňují se zřejmě v každé zemi Unie odlišné specifikace. V takovém případě stačí, když vaše výrobky splňují pravidla platná ve vaší zemi EU.

V čem spočívají požadavky na výrobky?

Unie stanoví základní požadavky, které zajišťují, že výrobky obchodované v EU splňují přísné normy v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.

Požadavky se mohou týkat:

Právní předpisy většinou stanoví, jakého výsledku má být dosaženo nebo která rizika je třeba řešit, nestanoví však technická řešení.

Někdy vám může při prokazování souladu výrobku s právními předpisy pomoci, pokud v dané oblasti existují harmonizované normy .

Kde zjistit, jaké požadavky EU musí výrobek splňovat

Většina pravidel týkajících se výrobků v EU je v současnosti harmonizována. To znamená, že tatáž pravidla platí ve všech zemích EU. Pravidla se vztahují buď na skupiny výrobků, jako jsou hračky, nebo na vlastnosti výrobku, jako je elektromagnetická kompatibilita.

Tyto požadavky si můžete ověřit v databázi Access2MarketsOtevřít jako externí odkaz. Tato databáze obsahuje informace o:

Databáze Access2Markets je členěna podle celních kódů: abyste mohli najít požadavky vztahující se na váš výrobek, musíte nejdříve zjistit jeho celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej najít pomocí názvu ve vyhledavači databáze.

Kde zjistit, jaké vnitrostátní požadavky musí výrobek splňovat

Na výrobky se vztahují i pravidla, která nejsou na úrovni EU harmonizována, což znamená, že se specifikace mohou v jednotlivých zemích Unie lišit. V takovém případě se musíte pouze podřídit předpisům, které platí v zemi EU, v níž chcete svůj výrobek uvést na trh.

Pokud vaše výrobky tyto požadavky splňují ve vaší zemi EU, ostatní země Unie nemohou:

pokud nemohou prokázat, že vaše výrobky nesplňují technické a kvalitativní požadavky vaší země a neposkytují srovnatelnou úroveň bezpečnosti. Jedná se o zásadu vzájemného uznávání.

Pokud jste se setkali s problémy ohledně pravidel týkajících se výrobků v jiné zemi EU, které jsou v rozporu se zásadou vzájemného uznávání, můžete požádat o pomoc SOLVITOtevřít jako externí odkaz .

Vnitrostátní pravidla

Členské státy EU mají povinnost své vnitrostátní předpisy zveřejňovat. Projít si je a dozvědět se více o zásadě vzájemného uznávání můžete v databázi TRISOtevřít jako externí odkaz pro neharmonizovaná pravidla týkající se výrobků.

Požadavky podle vnitrostátních pravidel se mohou lišit zejména v těchto aspektech:

Pokud potřebujete zjistit, jaké technické předpisy se v jednotlivých zemích EU ke konkrétním výrobkům vztahují, nebo získat kontakty na příslušné orgány těchto zemí, nahlédněte do přehledu kontaktních míst pro výrobky en .

Omezení na základě vnitrostátních pravidel

Pokud vaše výrobky představují riziko pro veřejný zájem na základě právních předpisů platných v jiných zemích EU, které se týkají:

je možné, že vám nebude povoleno je volně vyvážet.

Prodej vašich výrobků může být i zakázán, pokud země, do níž chcete vyvážet, může prokázat, že její vlastní technické požadavky jsou zásadní nebo povinné a že vaše výrobky nejsou rovnocenné z hlediska požadované úrovně bezpečnosti.

Pokud potřebujete zjistit, jaké vnitrostátní předpisy se v jednotlivých zemích EU ke konkrétním výrobkům vztahují, nebo získat kontakty na příslušné orgány těchto zemí, nahlédněte do přehledu kontaktních míst pro výrobky en .

Viz také

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: