Poslední kontrola: 29/07/2022

Erasmus pro mladé podnikatele

Začínající podnikatelé: Jak se ucházet o účast na pobytu

Pokud jste začali podnikat nebo to máte v nejbližší době v úmyslu, máte možnost se ucházet o výměnný pobyt v rámci programu Erasmus pro začínající podnikatele.

Program je částečně financován z prostředků EU a zprostředkovává pobyt v zahraničí, kde účastník pracuje ve firmě zkušeného podnikatele a získává od něj zkušenosti. Upozorňujeme, že jde o výměnný pobyt, nikoli zaměstnání, za něž budete dostávat plat.

Programu se můžete účastnit, pokud prokážete svou motivaci a pevné rozhodnutí začít podnikat. Budete muset předložit solidní podnikatelský záměr, který musí obsahovat realizovatelný podnikatelský plán. Musíte rovněž disponovat dostatkem vlastních finančních zdrojů, abyste pokryli všechny náklady vašeho pobytu v zahraničí.

Můžete se přihlásit, i pokud jste již s podnikáním začali (a v době podání přihlášky podnikáte méně než 3 roky).

Uchazeči musí být starší 18 let, mít trvalé bydliště v některé ze zemí EU anebo v zemi, která je již nejméně 180 dní stranou dohody COSME en .

Doba trvání programu

Program trvá 1 až 6 měsíců. Výměnný pobyt je lépe absolvovat bez přerušení, nicméně existuje možnost jej rozdělit do několika částí. V tom případě je třeba jej dokončit do 12 měsíců od jeho zahájení.

Kontakty

Ve většině zemí existují kontaktní místa (zprostředkující organizace). Ta vám pomohou s přihláškou i v průběhu pobytu a také vám budou vyplácet finanční podporu. V případě, že ve vaší zemi zprostředkující organizace neexistuje, se můžete obrátit na organizaci v jiné zemi.

Finanční podpora EU

Můžete požádat o finanční podporu, která částečně pokryje běžné výdaje během pobytu a náklady na cestu. Částka, která vám bude vyplacena, se v jednotlivých zemích liší.

Finanční pomoc podle jednotlivých zemí

země, kam začínající podnikatel vyjíždí na pobyt částka na měsíc pobytu v zemi (v eurech)
Dánsko 1100
Irsko 1000
Finsko, Švédsko 950
Francie, Island, Itálie, Rakousko 900
Belgie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Španělsko 830
Kypr, Řecko, Portugalsko 780
Turecko 750
Chorvatsko, Malta, Slovinsko 720
Estonsko, Maďarsko 670
Arménie, Česko, Lotyšsko, Polsko, Slovensko 610
Bulharsko, Severní Makedonie, Černá Hora, Litva, Rumunsko, Srbsko 560
Albánie, Moldavsko 530
nejvzdálenější regiony EU, zámořská území a podnikatelé se zvláštními potřebami 1100

Jak se přihlásit

Budete muset předložit tyto dokumenty:

Podrobnější informace obsahují Pokyny pro začínající podnikatele – Jak se zaregistrovat en

Hostitel začínajícího podnikatele

Pokud jste úspěšným a zkušeným podnikatelem nebo majitelem malého podniku, můžete se ujmout role hostitele začínajícího podnikatele. Program pro vás může být přínosný z mnoha stránek, např.:

Jak se hlásit na funkci hostitele

Podmínky účasti hostitele v programu:

Další informace o vaší úloze v programu viz pokyny pro hostitele začínajících podnikatelů en

Viz také

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Místní podpora podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network  vám může zdarma poradit.

Kde získat další pomoc

Sdílet tuto stránku: