Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 08/11/2017

Pojistné produkty

Pojišťovací společnosti mohou nabízet své produkty v celé EU. Buď si v jiné zemi otevřou pobočku nebo své služby nabízejí přes hranice (přímo nebo prostřednictvím zprostředkovatelů).

Pro vás je důležité, že můžete porovnávat ceny pojišťovacích produktů (životní pojištění, pojištění domácnosti, autopojištění apod.) v celé Evropě a vybrat si produkt, který je pro vás nejvýhodnější.

Tato možnost se týká pouze soukromého pojištění a penzijního připojištění. Nevztahuje se na pojistné na sociální zabezpečení ani na zákonný systém důchodového pojištění týkající se vašeho zaměstnání.

Jestliže sjednáváte pojištění u pojišťovny z jiné země EU, budou si orgány vykonávající dozor nad pojišťovnami v zemi pojistitele a ve vaší zemi vyměňovat tyto informace:

 • míra rizika spojená s pojištěním, které hodláte uzavřít
 • solventnost pojistitele
 • druhy rizik, které může pojistitel na základě povolení poskytovat v zemi, v níž je usazen

Většina pojišťovacích produktů je nabízena prostřednictvím zprostředkovatelů (pojišťovacích makléřů, agentů). Ti jsou povinni vám před podpisem smlouvy sdělit tyto informace:

 • jaký je jejich vztah k pojišťovací společnosti
 • zda jednají jako pojišťovací agenti nebo makléři

Rovněž musí písemně uvést:

 • vaše požadavky a potřeby v oblasti pojištění
 • zdůvodnění rad a doporučení, které vám ohledně pojišťovacího produktu poskytli

Na základě těchto informací se můžete rozhodnout, zda vám nabízená pojistná smlouva vyhovuje.

Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství