Poslední kontrola : 11/07/2018

Pojistné produkty

Pojišťovací společnosti mohou nabízet své produkty v celé EU. Buď si v jiné zemi otevřou pobočku nebo své služby nabízejí přes hranice (přímo nebo prostřednictvím zprostředkovatelů).

Pro vás je důležité, že můžete porovnávat ceny pojišťovacích produktů (životní pojištění, pojištění domácnosti, autopojištění apod.) v celé Evropě a vybrat si produkt, který je pro vás nejvýhodnější.

Tato možnost se týká pouze soukromého pojištění a penzijního připojištění. Nevztahuje se na pojistné na sociální zabezpečení ani na zákonný systém důchodového pojištění týkající se vašeho zaměstnání.

Jestliže sjednáváte pojištění u pojišťovny z jiné země EU, budou si orgány vykonávající dozor nad pojišťovnami v zemi pojistitele a ve vaší zemi vyměňovat tyto informace:

Většina pojišťovacích produktů je nabízena prostřednictvím zprostředkovatelů (pojišťovacích makléřů, agentů). Ti jsou povinni vám před podpisem smlouvy sdělit tyto informace:

Rovněž musí písemně uvést:

Na základě těchto informací se můžete rozhodnout, zda vám nabízená pojistná smlouva vyhovuje.

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: