Podnikání
Poslední kontrola: 24/01/2019

Zdravotní pojištění při dočasném pobytu

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

V současné době je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí:

Jste-li občan EU a náhle onemocníte během svého dočasného pobytu v jiné členské zemi Unie (na dovolené, služební cestě nebo stáži), máte nárok na lékařské ošetření, které je neodkladné a nemůže počkat do vašeho návratu domů. Musí vám být poskytnuta zdravotní péče ve stejném rozsahu, na jakou mají nárok pojištěnci země, ve které se nacházíte.

Na své cesty do zahraničí si nikdy nezapomeňte vzít svůj evropský průkaz zdravotního pojištění. Je to doklad o tom, že jste zdravotně pojištěni v některé ze zemí EU.

Jestliže Evropský průkaz zdravotního pojištění nemáte nebo ho nemůžete uplatnit (například v soukromém zdravotnickém zařízení), nemůže vás nikdo odmítnout ošetřit, ale budete zřejmě muset zaplatit za péči na místě a o proplacení této částky zažádat po návratu domů.

Vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění

V některým zemích je evropský průkaz zdravotního pojištění totožný s průkazem veřejného zdravotního pojištění daného státu. V jiných zemích však o něj musíte zažádat.

Za vydání průkazu by neměl být účtován žádný poplatek. Průkaz si u své zdravotní pojišťovny obstarejte ještě před odjezdem do zahraničí.

Pozor na podvodné internetové stránky, které nabízejí vystavení průkazu za poplatek! Takové stránky Nikdy nepoužívejte. Se žádostí o vydání průkazu se obracejte přímo na svou zdravotní pojišťovnu.

U své zdravotní pojišťovny si vyžádejte veškeré informace o tom, do jaké míry se vaše zdravotního pojištění vztahuje i na pojistné krytí vašich rodinných příslušníků.

Více informací o Evropském průkazu zdravotního pojištění v těchto státech:

Zvolte zemi:

 • Rakouskoatde
 • Belgiebenlfr
 • Bulharskobgbgen
 • Chorvatskocren
 • Kyprcyen
 • Česká republikaczcs
 • Poloniadkdaen
 • Estonskoeeen
 • Finskofien
 • Franciefrfr
 • Německodede
 • Řeckogren
 • Maďarskohuhu
 • Islandisen
 • Irskoieen
 • Itálieitit
 • Lotyšskolvlven
 • Lichtenštejnskolide
 • Litvaltlten
 • Lucemburskoluen
 • Maltamten
 • Netherlandsnlnl

Za obsah uvedených internetových stránek Evropská komise neodpovídá.

Omezení týkající se používání Evropského průkazu zdravotního pojištění

Typická situace

Před cestou se připojistěte proti dalším rizikům

Sven ze Švédska odjel do Francie na speleologickou výpravu. Druhý den si zranil koleno při sjezdu na lyžích a musel být vyproštěn francouzskými záchranáři. Po návratu domů mu přišel velmi vysoký účet za výjezd horské služby. Sven musel účet zaplatit v plné výši, jelikož náklady na pátrací a záchranné akce nejsou evropským průkazem zdravotního pojištění kryty.

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: