Poslední kontrola: 29/07/2022

Pravidla hospodářské soutěže v EU

V Evropské unii existují přísná pravidla na ochranu volné hospodářské soutěže, která zakazují určité praktiky.

Pokud pravidla hospodářské soutěže EU porušíte, může vám být uložena pokutaaž ve výši 10 % vašeho ročního celosvětového obratu. V některých státech EU mohou manažeřifirem, které pravidla porušily, čelit vážným sankcím, včetně nepodmíněného trestu odnětí svobody.

Pravidla hospodářské soutěže EU jsou přímo použitelná ve všech členských státech – soudy ve vaší zemi je proto budou vždy prosazovat. Tato pravidla platí nejen pro podniky, ale i pro všechny organizace, které vykonávají hospodářskou činnost (obchodní sdružení, průmyslová seskupení apod.).

Příklady případů, které EU v oblasti hospodářské soutěže řeší, najdete na portálu GŘ pro hospodářskou soutěž.

Protizákonné kontakty a dohody

Takovým dohodám se říká kartelové. Zakázány jsou proto, že omezují hospodářskou soutěž. Mohou mít mnoho podob a nemusí být zúčastněnými společnostmi oficiálně schváleny. Nejčastějšími příklady kartelových dohod jsou:

Za protisoutěžní lze považovat veškeré dohody a výměny informací mezi vámi a vašimi konkurenty, které vám zajišťují nižší míru strategické nejistoty na trhu (např. ohledně výrobních nákladů, obratu, kapacity, marketingových plánů apod.).

Pozor!

jednostranné oznámenítohoto druhu strategických informací e-mailem, po telefonu nebo při osobním setkání může být považováno za porušení pravidel.

Nechcete-li se s těmito pravidly dostat do rozporu, vyvarujte se:

Zakázány nejsou dohody, u kterých lze prokázat, že jsou ve prospěch spotřebitelů a ekonomiky jako takové. Příkladem jsou dohody o výzkumu a vývoji a transferu technologií. Na tyto případy se vztahuje nařízení o blokových výjimkách en .

Zneužití dominantního postavení

Pokud má vaše společnost velký podíl na trhu, zaujímá dominantní postavení. Musí proto dbát na to, aby:

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: