Podnikání
Poslední kontrola: 14/12/2022

Timeshare a další dlouhodobé užívání rekreačních zařízení v EU

Pořízení tradičního timesharu, tzn. „práva strávit více než jedno časové období za více než jeden rok v jednom nebo více ubytovacích zařízení", může být spojeno s nepříjemnými překvapeními. Totéž platí i o ostatních dlouhodobých rekreačních produktech, jako jsou např. prázdninové kluby poskytující slevy nebo jiné výhody, někdy i v kombinaci s dopravními nebo jiným službami.

Jak s tradičními timeshary, tak s jinými dlouhodobými rekreačními produkty, které se v posledních letech objevily, je spojen značný dlouhodobý nebo trvalý finanční závazek. Kromě toho jsou také spojeny s dodatečnými náklady (např. daně, údržba, pojištění).

Smluvní podmínky – vaše práva

Nejnovější pravidla EU vám poskytují při uzavírání smluv o timesharech a dalších produktech ochranu před bezohlednými obchodníky. Tato pravidla se vztahují na smlouvy uzavřené od 23. února 2011 (či později v některých zemích EU).

Tato pravidla vás rovněž chrání při podpisu:

Vaše práva se týkají různých typů timesharu týkajícího se např.:

Co byste měli o výrobku či službě vědět, než si je zakoupíte

Než se rozhodnete pro podpis, informujte se o svých právech, k nimž patří:

Pozor!

Pokud je Vaše smlouva smlouvou o timesharu nebo dlouhodobém rekreačním produktu, uvedená pravidla se na vás vztahují, i když prodávající prohlašuje, že nikoliv.

Nekalé obchodní praktiky a případná existence zneužívajících smluvních klauzulích

Další věci, na které je dobré si dávat pozor:

Pokud potřebujete poradit s problémem v zemi, kde žijete, obraťte se na organizaci spotřebitelů této země, v případě sporu s prodejcem v jiné zemi EU se můžete se žádostí o informace o vašich právech a nárocích obrátit na evropské spotřebitelské centrum ( síť ESC )

Pro řešení sporu můžete také použít mimosoudní cestu, s využitím postupu alternativního řešení sporů.  Pokud jste timeshare pořídili anebo smlouvu o dlouhodobém rekreačním produktu uzavřeli online, můžete stížnost podat online přes platformu ODR.

Typická situace

Zrušení smlouvy o timesharu: občan proti prodejci

Patrick z Irska podepsal v roce 2013 smlouvu o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timesharu) s poskytovatelem na Maltě. Obchodník mu neposkytl standardní formulář pro odstoupení od smlouvy ani ho neinformoval o tom, že v průběhu lhůty na rozmyšlenou nelze přijímat platby záloh nebo kaucí.

Zaplatil zálohu ve výši 1 260 EUR a zařídil platební příkaz na 2 roky ve výši 122,50 EUR měsíčně.

K rezervaci dovolené v jedné z nemovitostí obchodníka potřeboval zvláštní kód, který ale obchodník přes opakované urgence neposkytl.

Ani o rok později se mu nepodařilo si žádný pobyt rezervovat. Rozhodl se proto odstoupit od smlouvy, a to na základě pravidla o prodloužení lhůty k odstoupení na 1 rok a 14 kalendářních dnů. Do té doby již uhradil 2 730 EUR.

Obchodník odmítl odstoupení od smlouvy a nechtěl ani Patrickovi vrátit peníze.

Na radu evropského spotřebitelského centra v Irsku se v rámci evropského řízení o drobných nárocích obrátil na soud, který rozhodl v jeho prospěch. Obchodník však žádnou platbu nevrátil. Díky následnému zásahu evropského spotřebitelského centra na Maltě však nakonec Patrick své peníze zpět dostal.

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: