Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Poslední kontrola : 30/04/2018

Timeshare a další dlouhodobé užívání rekreačních zařízení v EU

Pořízení tradičního timesharu, tzn. „práva strávit více než jedno časové období za více než jeden rok v jednom nebo více ubytovacích zařízení", může být spojeno s nepříjemnými překvapeními. Totéž platí i o ostatních dlouhodobých rekreačních produktech, jako jsou např. prázdninové kluby poskytující slevy nebo jiné výhody, někdy i v kombinaci s dopravními nebo jiným službami.

Jak s tradičními timeshary, tak s jinými dlouhodobými rekreačními produkty, které se v posledních letech objevily, je spojen značný dlouhodobý nebo trvalý finanční závazek. Kromě toho jsou také spojeny s dodatečnými náklady (např. daně, údržba, pojištění).

Smluvní podmínky – vaše práva

Nejnovější pravidla EU vám poskytují při uzavírání smluv o timesharech a dalších produktech ochranu před bezohlednými obchodníky. Tato pravidla se vztahují na smlouvy uzavřené od 23. února 2011 (či později v některých zemích EU).

Tato pravidla vás rovněž chrání při podpisu:

 • smlouvy o dalším prodeji (platíte pracovníka, který vám pomůže s prodejem a koupí timesharu nebo členství v prázdninovém klubu)
 • smlouvy o výměně (platíte za to, že můžete využívat ubytovací a jiné služby a umožňujete jiným dočasně využívat timeshare).

Vaše práva se týkají různých typů timesharu týkajícího se např.:

 • výletních lodí
 • přívěsů
 • říčních lodí (pro plavbu po vodních kanálech)

Co byste měli o výrobku či službě vědět, než si je zakoupíte

Než se rozhodnete pro podpis, informujte se o svých právech, k nimž patří:

 • Právo na informace v  plném rozsahu o podmínkách dohody ještě před podpisem.Podrobnosti vám přitom musí být poskytnuty písemně ve vašem jazyce (pokud je úředním jazykem EU).
 • Máte také lhůtu na rozmyšlenou (14 kalendářní dní), během níž se můžete rozhodnout odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Neobdržíte-li standardní formulář pro odstoupení od smlouvy podle pravidel EU, lhůta na rozmyšlenou se prodlužuje na 1 rok a 14 kalendářních dnů.
 • Pokud neobdržíte informace v plném rozsahu o produktu, který chcete koupit, lhůta na rozmyšlenou se prodlužuje na 3 měsíce a 14 kalendářní dni.
 • Prodávající nemůže požádat, abyste provedli předem platbu nebo vklad v průběhu lhůty na rozmyšlenou.
 • Při nákupu členství v prázdninovém klubu musí být platba provedena ve stejných splátkách v ročních intervalech.
 • Bez jakékoli sankce máte od druhé splátky dále rovněž právo odstoupit od smlouvy o členství v prázdninovém klubu.  Když obdržíte žádost o další platbu, máte 14 kalendářních dnů na to, abyste obchodníkovi podali oznámení o odstoupení od smlouvy.
 • Pokud jste též podepsali smlouvu o výměně, odstupujete v případě odstoupení od smlouvy o timesharu automaticky od uvedené smlouvy také, a to bezplatně.
 • Pokud jste podle smlouvy o dalším prodeji pověřili profesionálního pracovníka, aby vám pomohl s prodejem vašeho timesharu nebo členství v prázdninovém klubu, nesmí tato osoba od vás přijmout žádnou platbu, dokud tento timeshare není prodán nebo dokud platnost dané smlouvy neskončí jiným způsobem.

Pokud je Vaše smlouva smlouvou o timesharu nebo dlouhodobém rekreačním produktu, uvedená pravidla se na vás vztahují, i když prodávající prohlašuje, že nikoliv.

Nekalé obchodní praktiky a případná existence zneužívajících smluvních klauzulích

Další věci, na které je dobré si dávat pozor:

 • nezákonné klamavé praktiky při prodeji jako např. „výhra na stírací los", kdy je na výherce při domnělém výběru jeho výhry vyvíjen nátlak, aby podepsal smlouvu o timesharu
 • podezřelé nabídky na další prodej timesharu, především v případech, kdy jste přemlouváni k tomu, abyste koupili jinou nemovitost, a je vám slíbeno, že ta původní bude prodána; tato situace často končí tím, že oběti jsou vnuceny dva objekty timesharu, přitom nemá zájem ani o jeden z nich
 • podezřelé nabídky lidí, kteří se vám představí jako právníci působící v dané zemi EU a tvrdí, že vás budou za úplatu zastupovat před soudem dané země ve sporu s prodejcem
 • podezřelé nabídky lidí předstírajících, že za jistý poplatek dosáhnou toho, že vám vaše platby prodejci timesharu budou vráceny
 • nepřípustná omezení (ze strany prodejce timesharu, např. daného rezortu) vašich práv na soukromý prodej, pronájem nebo výměnu timesharu; omezení přístupu ke službám; neodůvodněné zvyšování plateb za údržbu; pokud k těmto krokům prodejce přikročí na základě podmínek smlouvy, je možné, že takové podmínky porušují obecné zásady přiměřenosti smluvních podmínek, a v takovém případě pro vás tyto podmínky nejsou závazné
 • výhodnost dlouhodobého, nebo dokonce trvalého závazku k užívání dané nemovitosti; pečlivě si promyslete, zda budete skutečně mít zájem nebo zda budete schopni ji využívat za 10 nebo 20 let; budou vaši potomci, kteří po vás možná timeshare zdědí a budou muset platit poplatky za údržbu, skutečně chtít danou nemovitost využívat?

Pokud potřebujete poradit s problémem v zemi, kde žijete, obraťte se na organizaci spotřebitelůEnglish této země, v případě sporu s prodejcem v jiné zemi EU se můžete se žádostí o informace o vašich právech a nárocích obrátit na evropské spotřebitelské centrum ( síť ESC )

Pro řešení sporu můžete také použít mimosoudní cestu, s využitím postupu alternativního řešení sporůEnglish.  Pokud jste timeshare pořídili anebo smlouvu o dlouhodobém rekreačním produktu uzavřeli online, můžete stížnost podat online přes platformu ODR.

Typická situace

Zrušení smlouvy o timesharu: občan proti prodejci

Patrick z Irska podepsal v roce 2013 smlouvu o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timesharu) s poskytovatelem na Maltě. Obchodník mu neposkytl standardní formulář pro odstoupení od smlouvy ani ho neinformoval o tom, že v průběhu lhůty na rozmyšlenou nelze přijímat platby záloh nebo kaucí.

Zaplatil zálohu ve výši 1 260 EUR a zařídil platební příkaz na 2 roky ve výši 122,50 EUR měsíčně.

K rezervaci dovolené v jedné z nemovitostí obchodníka potřeboval zvláštní kód, který ale obchodník přes opakované urgence neposkytl.

Ani o rok později se mu nepodařilo si žádný pobyt rezervovat. Rozhodl se proto odstoupit od smlouvy, a to na základě pravidla o prodloužení lhůty k odstoupení na 1 rok a 14 kalendářních dnů. Do té doby již uhradil 2 730 EUR.

Obchodník odmítl odstoupení od smlouvy a nechtěl ani Patrickovi vrátit peníze.

Na radu evropského spotřebitelského centra v Irsku se v rámci evropského řízení o drobných nárocích obrátil na soud, který rozhodl v jeho prospěch. Obchodník však žádnou platbu nevrátil. Díky následnému zásahu evropského spotřebitelského centra na Maltě však nakonec Patrick své peníze zpět dostal.

Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství