Podnikání
Poslední kontrola: 14/10/2021

Timeshare a další dlouhodobé užívání rekreačních zařízení v EU

Týká se vás brexit?

Pořízení tradičního timesharu, tzn. „práva strávit více než jedno časové období za více než jeden rok v jednom nebo více ubytovacích zařízení", může být spojeno s nepříjemnými překvapeními. Totéž platí i o ostatních dlouhodobých rekreačních produktech, jako jsou např. prázdninové kluby poskytující slevy nebo jiné výhody, někdy i v kombinaci s dopravními nebo jiným službami.

Jak s tradičními timeshary, tak s jinými dlouhodobými rekreačními produkty, které se v posledních letech objevily, je spojen značný dlouhodobý nebo trvalý finanční závazek. Kromě toho jsou také spojeny s dodatečnými náklady (např. daně, údržba, pojištění).

Smluvní podmínky – vaše práva

Nejnovější pravidla EU vám poskytují při uzavírání smluv o timesharech a dalších produktech ochranu před bezohlednými obchodníky. Tato pravidla se vztahují na smlouvy uzavřené od 23. února 2011 (či později v některých zemích EU).

Tato pravidla vás rovněž chrání při podpisu:

Vaše práva se týkají různých typů timesharu týkajícího se např.:

Co byste měli o výrobku či službě vědět, než si je zakoupíte

Než se rozhodnete pro podpis, informujte se o svých právech, k nimž patří:

Pozor!

Pokud je Vaše smlouva smlouvou o timesharu nebo dlouhodobém rekreačním produktu, uvedená pravidla se na vás vztahují, i když prodávající prohlašuje, že nikoliv.

Nekalé obchodní praktiky a případná existence zneužívajících smluvních klauzulích

Další věci, na které je dobré si dávat pozor:

Pokud potřebujete poradit s problémem v zemi, kde žijete, obraťte se na organizaci spotřebitelůen této země, v případě sporu s prodejcem v jiné zemi EU se můžete se žádostí o informace o vašich právech a nárocích obrátit na evropské spotřebitelské centrum ( síť ESC )

Pro řešení sporu můžete také použít mimosoudní cestu, s využitím postupu alternativního řešení sporůen.  Pokud jste timeshare pořídili anebo smlouvu o dlouhodobém rekreačním produktu uzavřeli online, můžete stížnost podat online přes platformu ODR.

Typická situace

Zrušení smlouvy o timesharu: občan proti prodejci

Patrick z Irska podepsal v roce 2013 smlouvu o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timesharu) s poskytovatelem na Maltě. Obchodník mu neposkytl standardní formulář pro odstoupení od smlouvy ani ho neinformoval o tom, že v průběhu lhůty na rozmyšlenou nelze přijímat platby záloh nebo kaucí.

Zaplatil zálohu ve výši 1 260 EUR a zařídil platební příkaz na 2 roky ve výši 122,50 EUR měsíčně.

K rezervaci dovolené v jedné z nemovitostí obchodníka potřeboval zvláštní kód, který ale obchodník přes opakované urgence neposkytl.

Ani o rok později se mu nepodařilo si žádný pobyt rezervovat. Rozhodl se proto odstoupit od smlouvy, a to na základě pravidla o prodloužení lhůty k odstoupení na 1 rok a 14 kalendářních dnů. Do té doby již uhradil 2 730 EUR.

Obchodník odmítl odstoupení od smlouvy a nechtěl ani Patrickovi vrátit peníze.

Na radu evropského spotřebitelského centra v Irsku se v rámci evropského řízení o drobných nárocích obrátil na soud, který rozhodl v jeho prospěch. Obchodník však žádnou platbu nevrátil. Díky následnému zásahu evropského spotřebitelského centra na Maltě však nakonec Patrick své peníze zpět dostal.

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: