Poslední kontrola: 11/04/2019

Konkurence mezi podniky

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

Dne 30. března 2019 se všechny právní předpisy EU přestanou vztahovat na Spojené království, pokud ratifikovaná dohoda o vystoupení nestanoví jiné datum nebo Evropská rada a Spojené království jednomyslně nerozhodnou o tom, že dvouleté období vyjednávání bude prodlouženo. Další informace o právních důsledcích pro podniky:

Nekalé praktiky, jako jsou nepovolené kontakty nebo dohody, stanovování cen a rozdělení trhu jsou podle pravidel EU v oblasti hospodářské soutěže zakázány. Přečtěte si, co můžete a co nesmíte udělat, aby bylo zajištěno, že vaše podnikání je férové (včetně pravidel týkajících se spojování podniků a státních podpor).

Pokud usoudíte, že jste narazili na obchodní praktiky, které by mohly omezovat hospodářskou soutěž, můžete je nahlásit a v případě, že můžete prokázat, že váš podnik zaplatil přílišnou cenu nebo utrpěl ztrátu příjmů v důsledku jednání kartelu nebo zneužití dominantního postavení na trhu, můžete zažádat o náhradu škody.

Sdílet tuto stránku: