Bo och resa
Senast kontrollerat: 23/06/2022

Konkurrens mellan företag

Illojala metoder som olagliga kontakter och avtal, prisöverenskommelser och uppdelning av marknaden är förbjudna enligt EU:s konkurrensregler. Läs om vad du får och inte får göra för att se till att du driver ditt företag på ett korrekt sätt. Läs bland annat reglerna om fusioner och statligt stöd.

Du kan anmäla affärsmetoder som du anser begränsar konkurrensen och begära skadestånd om du kan bevisa att ditt företag har betalat för mycket eller gått miste om intäkter på grund av karteller eller missbruk av dominerande ställning på marknaden.

Dela denna sida