Senast kontrollerat: 11/07/2022

Rättsmedel för konsumenter

Europeiska småmålsförfarandet

När kan jag använda det?

Du kan använda det europeiska småmålsförfarandet om du har fordringar på högst 5 000 euro mot en person, en organisation eller ett företag i ett annat EU-land.

Varning

Du kan inte använda småmålsförfarandet i Danmark.

Du kan använda förfarandet för att begära ersättning för varor eller tjänster. Du kanske vill kräva ersättning för en felaktig produkt som du har köpt i ett annat EU-land eller som du har köpt på nätet från en person som bor i ett annat EU-land. Du behöver inte anlita en advokat för att skicka in en fordran.

Småmålsförfarandet kan inte användas för följande privaträttsliga ärenden:

Hur gör jag?

Det europeiska småmålsförfarandet är i första hand ett skriftligt förfarande. Fyll i formulär ALänk öppnas på ny sida och bifoga eventuella handlingar som styrker din fordran. Skicka formuläret och alla styrkande handlingar, t.ex. kvitton eller fakturor, till en behörig domstol i ditt hemland eller i det andra EU-landet.

Hitta en behörig domstol och ta reda på reglerna i domstolens land om hur du skickar in din fordran.

Varning

Det begärda beloppet får vara högst 5 000 euro, exklusive ränta och kostnader.

Domstolen går sedan igenom ditt formulär och bifogade handlingar för att se om småmålsförfarandet kan användas för din fordran. Eventuellt kan du behöva fylla i formulär BLänk öppnas på ny sida för att komplettera dina uppgifter.

Om småmålsförfarandet kan användas för ditt ärende kontaktar domstolen den andra parten i målet (dvs. den svarande), som har 30 dagar på sig att svara.

Senast 30 dagar efter att ha fått ett eventuellt svar kommer domstolen att antingen

Hur verkställs beslutet?

Domstolens beslut erkänns automatiskt i övriga EU-länder. Om svaranden inte följer beslutet kan du kontakta tillsynsmyndigheterna i dennes land.

Du måste skicka in

Tillsynsmyndigheterna kommer att verkställa beslutet enligt nationella regler.

Vad kostar det?

I de flesta fall måste du betala en domstolsavgift, som återbetalas om du får igenom ditt ärende. Beloppet beror på i vilket land domstolen ligger.

Du kan läsa mer om småmålsförfarandet på e-juridikportalen.

Europeiskt betalningsföreläggande

När kan jag använda det?

Du kan använda det europeiska betalningsföreläggandet för att driva in penningfordringar i ett annat EU-land. Det används för obestridda privaträttsliga ärenden , om till exempel en fordran redan har avgjorts i domstol och godkänts av den som är skyldig pengar (gäldenären).

Varning

Du kan inte använda småmålsförfarandet i Danmark.

Hur gör jag?

Det europeiska betalningsföreläggandet är ett helt skriftligt förfarande så du behöver inte gå till domstol.

Först måste du fylla i formulär ALänk öppnas på ny sida med uppgifter om de berörda parterna och fordringens art och belopp. Skicka formuläret till en behörig domstol.

Domstolen kommer sedan att kontrollera din fordran. Om det europeiska betalningsföreläggandet kan användas för ditt ärende utfärdar domstolen ett betalningsföreläggande inom 30 dagar.

Varning

Det europeiska betalningsföreläggandet utfärdas av domstolar i alla EU-länder utom Ungern, där det görs av notarier.

Hur verkställs beslutet?

Domstolen skickar det europeiska betalningsföreläggandet till din motpart som är skyldig dig pengar (gäldenären), som har 30 dagar på sig att godkänna eller bestrida det.

Om motparten bestrider betalningsföreläggandet överförs ärendet till en tvistmålsdomstol och avgörs enligt nationell rätt. Om det inte finns några invändningar blir det europeiska betalningsföreläggandet automatiskt verkställbart.

För att verkställa det europeiska betalningsföreläggandet ska du skicka en kopia av det (och en översättning om det behövs) till den brottsbekämpande myndigheten i det aktuella EU-landet.

Du kan läsa mer om det europeiska betalningsföreläggandet på e-juridikportalen.

Gå till domstol

Om du anser att dina rättigheter enligt EU-lagstiftningen har kränkts och du väljer att gå till domstol har du rätt till

Även om tjänsteleverantören eller säljaren är baserad utomlands kan du få din sak prövad i ditt hemland om företaget driver verksamhet i eller med inriktning på ditt land.

Om du inte har råd med domstolskostnaderna har du normalt sett rätt till rättshjälp. Fyll i ett formulär för ansökan om rättshjälp i ett annat EU-land och lämna in det till din lokala domstol, som vidarebefordrar det till den behöriga domstolen i det andra EU-landet.

Varning

Dessa EU-regler gäller inte i Danmark, men det finns flera bilaterala avtal för att vidarebefordra ansökningar om rättshjälp i vissa fall.

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: