Göra affärer
Senast kontrollerat: 20/05/2022

Ansökan om tillfälligt tillhandahållande av tjänster

Om du flyttar till ett annat EU-land och vill utöva ditt reglerade yrke tillfälligt där måste du först lämna in en skriftlig redogörelse. Redogörelsen ska vara skriftlig och lämnas in när som helst innan du börjar tillhandahålla dina tjänster. En inlämnad redogörelse är giltig ett år.

Vilka handlingar behövs?

Om landet kräver en redogörelse för dina kvalifikationer kan du skicka den direkt till den myndighet i värdlandet som ansvarar för ditt yrke (fråga den nationella kontaktpunkten där vilken myndighet det är).

Redogörelsen ska innehålla följande uppgifter:

Om det är första gången du lämnar in en redogörelse eller om något i din situation har ändrats ska du också bifoga handlingar som styrker

Vilka handlingar som krävs kan variera beroende på ditt yrke och vilket EU-land du vill arbeta i. Hör med den ansvariga myndigheten i värdlandet vilka handlingar som behövs.

Vad händer sedan med min ansökan?

För det mesta kan du lämna in din redogörelse när som helst innan du börjar arbeta i värdlandet (även om du inte säkert vet om du kommer att arbeta där). Så fort som du har lämnat in din redogörelse kan du börja utöva ditt yrke.

Varning

Om du arbetar inom hälso- och sjukvård eller säkerhet och inte omfattas av ett automatiskt erkännande kan värdlandet dock behöva kontrollera dina kvalifikationer. I så fall kan du inte börja arbeta förrän du har fått ett formellt tillstånd.

Du kan behöva förnya din redogörelse varje år om du tänker fortsätta att jobba tillfälligt i värdlandet.

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: