Senast kontrollerat: 19/04/2022

Likabehandling av personal

Anställda och arbetssökande har rätt till likabehandling när det gäller rekrytering, arbetsvillkor, befordran, lön, fortbildning, tjänstepension och uppsägning.

Varning

Diskriminering på grund av nationalitet är strikt förbjuden i hela EU. EU-medborgare som arbetar i ett annat EU-land ska ha samma anställningsvillkor som den inhemska personalen. 

Typer av diskriminering

Det är förbjudet i lag att som arbetsgivare diskriminera någon på grund av

Typer av diskriminering på arbetsplatsen

Direkt diskriminering är när en arbetsgivare behandlar någon illa på grund av något av de sex skälen ovan. Ett exempel är när en arbetsgivare vägrar att anställa eller befordra någon på grund av att han eller hon tillhör en viss etnisk minoritet.

Indirekt diskriminering är när en praxis, policy eller regel som gäller alla har negativa konsekvenser för en viss grupp. Till exempel kan regler som missgynnar deltidsanställda indirekt diskriminera kvinnor, eftersom de flesta som jobbar deltid är kvinnor.

Trakasseri är ett oönskat beteende, mobbning eller annat uppträdande som leder till en hotfull arbetsmiljö. Det kan till exempel vara om en chef eller en kollega skämtar om olika sexuella läggningar med en hbtq-kollega. 

Instruktioner att diskriminera är när en person uppmanar en annan att diskriminera någon, t.ex. en arbetsgivare som ber ett bemanningsföretag att bara söka efter medarbetare under 40 år.

Repressalier är när överordnade eller kollegor bestraffar en anställd som har klagat på diskriminering. Det kan till exempel vara att någon avskedas eller inte blir befordrad för att han eller hon har anmält chefen för diskriminering.

Det finns dock situationer där olika behandling på grundval av ett av de förbjudna skälen kan motiveras på strikta villkor. Det kan t.ex. gå att motivera åldersdiskriminering för att få in fler unga på arbetsmarknaden om äldre arbetstagare enligt den nationella lagstiftningen måste gå i pension när de har uppnått en viss ålder.

Hitta nationella likabehandlingsorgan en

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida