L-aħħar verifika: 19/04/2022

Trattament indaqs tal-istaff

L-impjegati huma intitolati għal trattament indaqs fir-reklutaġġ, il-kundizzjonijiet tax-xogħol, il-promozzjoni, il-paga, l-aċċess għal taħriġ vokazzjonali, il-pensjonijiet tax-xogħol u t-tkeċċija.

Twissija

Id-diskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità hija strettament ipprojbita fl-UE. Iċ-ċittadini tal-UE li jaħdmu f'pajjiż ieħor tal-UE għandhom jibbenefikaw mill-istess drittijiet tax-xogħol bħall-kollegi lokali tagħhom. 

Tipi ta' diskriminazzjoni

Bħala impjegatur, inti pprojbit bil-liġi milli tiddiskrimina kontra l-impjegati abbażi ta':

Tipi ta' diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol

Id- diskriminazzjoni diretta sseħħ meta impjegatur jittratta ħażin lil xi ħadd abbażi ta' kwalunkwe waħda mis-6 raġunijiet imsemmija hawn fuq. Dan jista' jkun qed jirrifjuta li jimpjega jew jagħti promozzjoni lil xi ħadd minħabba li jirrappreżenta minoranza etnika.

Id- diskriminazzjoni indiretta sseħħ meta prattika, politika jew regola li tapplika għal kulħadd ikollha effett negattiv fuq xi grupp partikolari. Pereżempju, l-implimentazzjoni ta' regoli li mhumiex favorevoli għall-ħaddiema part-time jistgħu jiddiskriminaw indirettament kontra n-nisa, peress li l-biċċa l-kbira tal-ħaddiema part-time huma nisa.

Il- fastidju huwa mġiba mhux mixtieqa, bullying jew imġiba oħra li twassal għal ambjent tax-xogħol ostili. Pereżempju, jekk l-imgħallem jew xi kollegi jgħidu ċajt abbażi tal-orjentazzjoni sesswali lil xi kollega LGBTQ tagħhom. 

Struzzjoni biex issir diskriminazzjoni sseħħ meta persuna tinstiga lil persuna oħra biex tiddiskrimina kontra xi ħaddieħor. Pereżempju, jekk l-impjegatur jitlob aġenzija tax-xogħol temporanju biex issib biss ħaddiema taħt l-40 sena.

Il- vittimizzazzjoni sseħħ meta superviżuri jew kollegi jirritaljaw b'reazzjoni għal ilment ta' diskriminazzjoni. Pereżempju, jekk xi ħadd tkeċċa jew ġie rrifjutat promozzjoni minħabba li ressaq ilment ta' diskriminazzjoni kontra l-imgħallem tiegħu.

Madankollu, hemm sitwazzjonijiet fejn trattament differenti abbażi ta' waħda minn dawn ir-raġunijiet ipprojbiti jista' jiġi ġġustifikat taħt kundizzjonijiet stretti. Pereżempju, jista' jagħti l-każ li tiġi ġġustifikata diskriminazzjoni abbażi tal-età biex jiġi promoss l-impjieg ta' ħaddiema żgħażagħ jekk regola nazzjonali tobbliga lill-ħaddiema jirtiraw qabel jilħqu ċerta età.

Sib korpi nazzjonali tal-ugwaljanza en

Leġiżlazzjoni tal-UE

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn.

Tista’ tuża wkoll l-faċilità għas-sejbien tas-servizzi tal-assistenza biex issib l-għajnuna t-tajba għalik.

Ikkondividi din il-paġna: