Senast kontrollerat: 06/01/2023

Resehandlingar för EU-medborgare

Coronaviruset: Resa igen på ett säkert sätt

Om du är EU-medborgare behöver du inte visa ditt id-kort eller pass när du reser mellan två Schengenländer.

Du behöver inte visa upp ditt pass vid gränserna inom Schengenområdet en , men det är alltid bäst att ta med sig passet eller id-kortet eftersom du kan behöva styrka din identitet om du till exempel blir stoppad av polisen eller om du ska flyga. Schengenländerna får ha regler om att du måste ha med dig id-handlingar när du vistas där.

Tänk på att det bara är id-handlingar som utfärdats av nationella myndigheter som är giltiga. Körkort, skattekort eller andra slags id-kort är inga giltiga resehandlingar eller identitetsbevis.

Varning

Enligt Schengenreglerna får medlemsländerna under särskilda omständigheter, vid hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten, införa tillfälliga gränskontroller.

Läs mer här en och se listan med länder som har infört tillfälliga gränskontroller. Se till att du har ditt id-kort eller pass med dig när du reser till dessa länder. Tänk också på att du även under normala omständigheter kan behöva styrka din identitet.

Följande länder ingår i det gränsfria Schengenområdet:

Följande länder ingår inte i Schengenområdet:

Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike

Bulgarien, Cypern, Irland och Rumänien

När du reser till eller från ett land utanför Schengenområdet måste du visa upp ett giltigt id-kort eller pass. Kontrollera före resan vilka handlingar du behöver för att resa till eller från något av dessa länder.

Exempel från verkligheten

Lars från Jönköping ska åka på semester till Spanien. Han tar med sig sitt id-kort från banken, som är en giltig id-handling i Sverige.

Lars kan dock råka illa ut om de spanska myndigheterna vill kontrollera hans identitet, eftersom bara det nationella id-kortet och passet, som den svenska polisen utfärdar, räknas som giltiga id-handlingar där.

Se vilka id-kort och pass som är giltiga i olika länder

Nekad inresa

I mycket sällsynta fall kan du eller dina familjemedlemmar nekas att resa in i ett EU-land av hänsyn till "allmän ordning och säkerhet eller av folkhälsoskäl".

Myndigheterna måste i så fall visa att du eller dina familjemedlemmar utgör ett "verkligt, aktuellt och tillräckligt allvarligt hot".

Ni måste också få ett skriftligt beslut med motiveringen och information om hur och när ni kan överklaga.

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: