Senast kontrollerat: 02/04/2022

Arbetssökandes anhöriga

Om du är EU-medborgare och flyttar till ett annat EU-land för att söka jobb, gör EU:s regler det enklare för din familj att följa med dig. På den här sidan kan du läsa om hur din familj kan flytta med dig.

Varning

EU:s regler gäller dock inte om du är EU-medborgare och bor kvar i ditt hemland. Då gäller nationella regler.

Stanna upp till 6 månader

Om du är EU-medborgare och söker jobb i ett annat EU-land får dina familjemedlemmar som är EU-medborgare bo med dig på samma villkor som gäller för andra EU-medborgare. Som familj räknas make/maka, barn, barnbarn, föräldrar och mor- och farföräldrar.

Läs om villkor och formaliteter för

Även om dina anhöriga inte är EU-medborgare, eller inte uppfyller villkoren för uppehållsrätt, kan de ändå få bo med dig i ditt nya hemland om du söker jobb där.

I vissa EU-länder måste dina anhöriga anmäla deras närvaro hos myndigheterna (ofta kommunen eller polisen) inom en rimlig tid efter ankomsten.

Uppehållskort

Anhöriga som inte är EU-medborgare kan behöva ansöka om ett uppehållskort.

Likabehandling

Under sin vistelse i det nya landet ska din familj behandlas på samma sätt som landets medborgare, till exempel när det gäller jobb, lön eller skolgång.

Krav på att lämna landet

Dina nära anhöriga får bo i landet så länge de uppfyller kraven för uppehållsrätt. Om de inte längre gör det kan myndigheterna kräva att de lämnar landet.

I mycket speciella fall kan ditt nya hemland utvisa dem av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa - men bara om de kan bevisa att de utgör ett allvarligt hot.

De ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med en motivering och information om hur och när de kan överklaga.

Stanna längre än 6 månader

Dina nära anhöriga får bo med dig i ditt nya hemland på vissa villkor, oavsett om de är EU-medborgare eller inte:

  • Om du blivit av med jobbet i ditt nya hemland måste du kunna visa det och uppfylla vissa villkor.

    ELLER
  • Om du söker ditt första jobb i landet måste du kunna visa att du aktivt söker jobb och att du har realistiska möjligheter att få ett arbete.

Exempel från verkligheten

Celia är tyska och arbetar i Österrike. Hon är gift med Özgür som är turkisk medborgare. Özgür har fått ett uppehållskort för att bo och arbeta i Österrike, eftersom han är gift med Celia. Efter 13 månader blir Celia av med jobbet. Hon skriver in sig på arbetsförmedlingen i Österrike och letar efter ett nytt jobb. Både Özgür och Celia får bo kvar i Österrike.

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: