Senast kontrollerat: 22/02/2021

Arbetssökandes anhöriga

Om du är EU-medborgare och flyttar till ett annat EU-land för att söka jobb, gör EU:s regler det enklare för din familj att följa med dig. På den här sidan kan du läsa om hur din familj kan flytta med dig.

Varning

EU:s regler gäller dock inte om du är EU-medborgare och bor kvar i ditt hemland. Då gäller nationella regler.

Stanna upp till 6 månader

Om du är EU-medborgare och söker jobb i ett annat EU-land får dina familjemedlemmar som är EU-medborgare bo med dig på samma villkor som gäller för andra EU-medborgare. Som familj räknas make/maka, barn, barnbarn, föräldrar och mor- och farföräldrar.

Läs om villkor och formaliteter för

Även om dina anhöriga inte är EU-medborgare, eller inte uppfyller villkoren för uppehållsrätt, kan de ändå få bo med dig i ditt nya hemland om du söker jobb där.

I vissa EU-länder måste dina anhöriga anmäla deras närvaro hos myndigheterna (ofta kommunen eller polisen) inom en rimlig tid efter ankomsten.

Uppehållskort

Anhöriga som inte är EU-medborgare kan behöva ansöka om ett uppehållskort.

Likabehandling

Under sin vistelse i det nya landet ska din familj behandlas på samma sätt som landets medborgare, till exempel när det gäller jobb, lön eller skolgång.

Krav på att lämna landet

Dina nära anhöriga får bo i landet så länge de uppfyller kraven för uppehållsrätt. Om de inte längre gör det kan myndigheterna kräva att de lämnar landet.

I mycket speciella fall kan ditt nya hemland utvisa dem av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa - men bara om de kan bevisa att de utgör ett allvarligt hot.

De ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med en motivering och information om hur och när de kan överklaga.

Stanna längre än 6 månader

Dina nära anhöriga får bo med dig i ditt nya hemland på vissa villkor, oavsett om de är EU-medborgare eller inte:

  • Om du blivit av med jobbet i ditt nya hemland måste du kunna visa det och uppfylla vissa villkor.

    ELLER
  • Om du söker ditt första jobb i landet måste du kunna visa att du aktivt söker jobb och att du har realistiska möjligheter att få ett arbete.

Exempel från verkligheten

Celia är tyska och arbetar i Österrike. Hon är gift med Özgür som är turkisk medborgare. Özgür har fått ett uppehållskort för att bo och arbeta i Österrike, eftersom han är gift med Celia. Efter 13 månader blir Celia av med jobbet. Hon skriver in sig på arbetsförmedlingen i Österrike och letar efter ett nytt jobb. Både Özgür och Celia får bo kvar i Österrike.

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Påverkas du av Storbritanniens utträde ur EU?

Frågor och svar – rättigheter för EU-medborgare och brittiska medborgare enligt utträdesavtalet

Den 1 januari 2021 ändras reglerna för EU-medborgare som bor i eller flyttar till Storbritannien och för brittiska medborgare som bor i eller flyttar till ett EU-land.

Jag har permanent uppehållsrätt i Storbritannien/EU eller kommer att få det under övergångsperioden

Du och dina anhöriga behåller i princip er permanenta uppehållsrätt i värdlandet. Det gäller även anhöriga från länder utanför EU. I Storbritannien måste du dock ansöka om ny uppehållsstatus genom programmet EU settlement scheme. Om du bor i ett EU-land ska du så snart som möjligt kontakta landets myndigheter för att höra om du måste ansöka om ny uppehållsstatus.

Jag bor i Storbritannien/EU men har ännu inte permanent uppehållsrätt

Du och dina anhöriga kan i princip fortsätta att vara skrivna i värdlandet. Det gäller även anhöriga från länder utanför EU. I Storbritannien måste du dock ansöka om ny uppehållsstatus genom programmet EU settlement scheme. Om du bor i ett EU-land ska du så snart som möjligt kontakta landets myndigheter för att höra om du måste ansöka om ny uppehållsstatus.

Jag vill flytta till Storbritannien/EU

Du och dina anhöriga får flytta till Storbritannien eller till ett EU-land enligt gällande EU-regler fram till den 31 december 2020. Det gäller även anhöriga från länder utanför EU. I Storbritannien måste du sedan ansöka om uppehållsstatus genom programmet EU settlement scheme. Om du vill flytta till ett EU-land ska du kontakta landets myndigheter för att höra om du måste skriva in dig och ansöka om ny uppehållsstatus.

Jag vill vistas en kortare period i Storbritannien/EU

De nuvarande reglerna om att anmäla närvaro, anmäla bosättning i ett annat EU-land, anmäla anhörigas bosättning (EU-medborgare) och skaffa uppehållskort för anhöriga som inte är EU-medborgare fortsätter att gälla åtminstone till den 31 december 2020.

Jag behöver hjälp

Om du anser att dina rättigheter enligt EU-lagstiftningen inte respekteras kan du kontakta våra rådgivningstjänster.

Detaljerad information om utträdesavtalet och medborgarnas rättigheter

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: