Bo och resa
Senast kontrollerat: 23/06/2022

Sälja varor och tjänster

Varor kan röra sig fritt på EU:s inre marknad om de uppfyller gällande normer. Läs om EU:s produktregler och när du måste rapportera varuförflyttningar.

Beroende på vilka tjänster du erbjuder och hur länge, kan du tillhandahålla tjänster i ett annat EU-land utan att behöva starta ett företag eller en filial där. Läs om vilka tjänster det gäller.

Du måste följa särskilda regler när du säljer varor eller tjänster till en kund som du inte träffar personligen (om vissa villkor är uppfyllda). Du måste till exempel lämna tydlig och begriplig information och dina kunder har rätt att häva köpet inom 14 dagar utan några straffavgifter och utan att behöva ange några skäl.

EU har särskilda regler för paketresor och sammanlänkade researrangemang. De gäller till exempel när du säljer minst två olika typer av resetjänster för samma resa som bokas i ett enda avtal med en leverantör och när du säljer en resetjänst och sedan underlättar försäljningen av en annan tjänst för samma resa.

Gå till vår webbplats för att hitta företag som levererar paket till andra EU-länder och deras priser. Läs om vilka uppgifter och uppdateringar paketleverantörerna måste lämna till sina nationella tillsynsmyndigheter. Det gäller både inrikes och utrikes paket.

I databasen "Access2Markets" finns allt du behöver veta om att exportera från och importera till EU. Sök på produktnamn eller HS-nummer för att hitta tullar och skatter, tullförfaranden, handelshinder, produktkrav och statistik i alla EU-länder och mer än 120 exportmarknader i hela världen.

Dela denna sida