Göra affärer
Senast kontrollerat: 01/04/2022

Paketresor och sammanlänkade researrangemang

När du bokar en paketresa eller ett sammanlänkat researrangemang har du ett gott konsumentskydd tack vare EU:s regler. När du köper en paketresa har du vissa rättigheter före och under bokningen och under hela resan. De gäller förhandsinformation, arrangörens ansvar för de resetjänster som ingår och skydd vid obestånd. Rättigheterna gäller för paketresor som du köpt på nätet eller direkt av en researrangör, resebyrå eller annan näringsidkare som sätter ihop paketresan. För så kallade sammanlänkade researrangemang har du lite mer begränsade rättigheter.

Varning

Dessa regler omfattar inte fristående resetjänster (t.ex. ett flyg eller boende som bokas separat), vissa typer av affärsresor, paketresor som säljs enligt ett ramavtal på tillfällig och ideell grund till en begränsad grupp resenärer samt paketresor som är kortare än 24 timmar, såvida de inte inkluderar boende.

Paketresor – samma rättigheter för olika typer av paket

När du bokar en paketresa köper du en kombination av minst två olika typer av resetjänster för samma resa eller semester. Det kan vara transport, boende, hyrbil eller andra turisttjänster. Paketresan kan antingen vara arrangerad i förväg – och bestå av ett antal tjänster som sätts ihop av en researrangör eller resebyrå – eller ett mer skräddarsytt paket där du själv väljer de olika tjänsterna innan du betalar. I båda fallen gäller EU-reglerna så länge du köpt resan på ett visst sätt.

Vad är en paketresa?

Din resa betraktas som en paketresa i följande fall:

1. Du bokar resetjänster som sätts ihop av eller med hjälp av ett företag, t.ex. en researrangör eller resebyrå (även på nätet), och som ingår i ett enda avtal.

Eller

2. Du bokar resetjänster i separata avtal med olika leverantörer och något av följande villkor är uppfyllt:

En kombination av en resetjänst (t.ex. boende) och andra turisttjänster (t.ex. en guidad tur, inträde till en konsert eller ett idrottsevenemang eller hyra av sportutrustning) kan bara betraktas som en paketresa om de andra turisttjänsterna står för minst 25 % av resans totala värde eller utgör ett väsentligt inslag i resan.

Exempel från verkligheten

Boka en paketresa

Michel från Belgien bestämde sig för att boka sin semesterresa via en resebyrå på nätet. Han hittade ett paket för två veckor i Italien som omfattade flyg, hotell och några utflykter. Michel tyckte att han fick paketresan till ett mycket bra pris och slog till. Han gjorde klart bokningen, undertecknade avtalet och betalade till resebyrån på nätet.

Paketresor – din rätt till tydlig och korrekt information

Innan du bokar en paketresa måste försäljningsstället (t.ex. en webbplats eller app) eller resesäljaren ge dig all grundläggande information om resan, bland annat

Du ska också få tydlig information om dina rättigheter enligt ett standardiserat EU-formulär som förklarar att avtalet gäller en paketresa och vilka rättigheter du har.

Paketresor – prishöjning och avbokning

Prishöjningar:Arrangören får höja priset på paketresan om vissa kostnader ökar (t.ex. för bränsle). Detta måste förklaras klart och tydligt i avtalet och arrangören får inte höja några priser senare än 20 dagar före avresan. Om priset höjs med mer än 8 % av totalpriset har du rätt att avbeställa paketresan utan avbokningsavgift.

Om du inte kan resa kan du

Dessa rättigheter är oberoende av de rättigheter som du har enligt ett eventuellt avbeställningsskydd.

Resan ställs in av arrangören: Om arrangören ställer in din paketresa innan den har påbörjats har du i normalfallet rätt till återbetalning och ersättning.

Resan ställs in vid exceptionella omständigheter: Vid en naturkatastrof eller allvarliga säkerhetsproblem på resmålet som kan påverka resan, får arrangören ställa in paketresan. Du som resenär har också rätt att ställa in paketresan av samma skäl, utan kostnad. I dessa fall har du rätt till full återbetalning, men inte till ytterligare ersättning.

Varning

Nu under coronapandemin erbjuder arrangörerna värdecheckar som du kan lösa in senare, i stället för återbetalning. Men du kan alltid begära att få återbetalning i pengar.

Paketresor – ansvar för att resetjänsterna utförs korrekt

Arrangören är ansvarig för alla resetjänster som ingår i paketet.

Om en resetjänst inte kan utföras enligt avtal och du t.ex. inte kan få transport till eller från resmålet, den typ av boende som du beställt eller en guidad rundtur som du bokat måste arrangören lösa problemet utan extra kostnad.

Om det inte går att hitta alternativa arrangemang eller du på goda grunder tackar nej till de arrangemang som erbjuds måste arrangören ordna med hemtransport, om paketresan omfattar transport (t.ex. flyg). Om resetjänsterna inte når upp till överenskommen standard och detta inte kan lösas på plats, kan du också ha rätt till ersättning.

Paketresor – assistans till resenärer

Om du får problem under paketresan och t.ex. blir sjuk eller blir av med passet måste arrangören ge dig assistans och informera om hälso- och sjukvårdstjänster eller hjälp från ambassad eller konsulat. Du ska också få hjälp med att hitta alternativa researrangemang.

Sammanlänkade researrangemang

Ett sammanlänkat researrangemang är minst två resetjänster som du köper från olika näringsidkare i separata avtal men som hänger ihop. Det räknas som ett sammanlänkat researrangemang när en näringsidkare underlättar bokningen av de andra tjänsterna, och de avser samma resa eller semester.

Sammanlänkade researrangemang gäller bara om kombinationen av resetjänster inte utgör en paketresa (se ovan) och om en näringsidkare underlättar

eller

En kombination av en resetjänst (t.ex. boende) och andra turisttjänster (t.ex. guidad tur eller konsertbiljett), kan bara betraktas som ett sammanlänkat researrangemang om de andra turisttjänsterna står för minst 25 % av resans totala värde, eller utgör ett väsentligt inslag i resan.

Exempel från verkligheten

Boka ett sammanlänkat researrangemang

Laura från Italien köpte en flygbiljett till Irland direkt från ett flygbolag. Hon fick först en mejlbekräftelse på bokningen och kort därefter ett mejl med en länk till en hotellkedja i Irland som hade ett erbjudande för hennes vistelse. Laura tyckte det var ett bra erbjudande och bokade ett rum hos dem samma dag.

Sammanlänkade researrangemang – tydlig och korrekt information

Den näringsidkare som underlättar researrangemanget måste ge dig tydlig information om dina rättigheter enligt ett standardiserat EU-formulär som förklarar att erbjudandet gäller ett sammanlänkat researrangemang (inte en paketresa) och vilka rättigheter du har.

Ansvar för bokningsfel

De här reglerna gäller paketresor och sammanlänkade researrangemang.

När du bokar en semesterresa är resesäljaren eller resebyrån ansvarig för bokningsfel som beror på

Återförsäljaren är inte ansvarig för bokningsfel som du har orsakat, eller för problem som bedöms vara oundvikliga eller bero på extraordinära omständigheter.

Skydd vid konkurs

De här reglerna gäller paketresor och sammanlänkade researrangemang.

Om det företag som du har bokat din resa med går i konkurs skyddas du genom företagets skydd vid obestånd. Det kan vara en garantifond, försäkring eller annan mekanism i ditt land. På så vis får du tillbaka de pengar som du betalat och vid behov hjälp med hemtransport om transport ingår i paketresan eller researrangemanget.

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: