Senast kontrollerat: 27/03/2019

Designskydd

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Dina rättigheter

Designskydd (mönsterskydd) ger dig ensamrätt att använda en design , dvs. att tillverka, bjuda ut, sälja, importera, exportera eller använda en produkt som designen ingår i eller används för. För att någon annan ska kunna använda din design i sina produkter måste du ge ditt tillstånd.

Vad omfattar designskyddet?

Du kan ansöka om designskydd för utseende och form på hela eller delar av din produkt. Designen omfattar linjer, konturer, färger, form, ytstruktur och/eller material.

Hur skyddar man design?

Om du skapar en design som är ny och har en särprägel kan du behöva registrera den.

Om du bara behöver skydd i ett EU-land ska du registrera din design hos den behöriga nationella myndighetenen .

Om du bedriver handel i flera EU-länder kan du skydda din design med en registrerad gemenskapsformgivning . Det betyder att du registrerar din design hos EU:s immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och betalar 350 euro för skydd i fem år.

Om du bara behöver designskydd i EU för en kortare period, t.ex. tre år, kan du välja en oregistrerad gemenskapsformgivning i stället. Då behöver du varken registrera designen eller betala någon avgift. En oregistrerad gemenskapsformgivning skyddar din design från och med dagen för det första offentliggörandet, dvs. när designen görs tillgänglig för allmänheten. När skyddet har upphört kan du inte förnya det.

Läs mer om formgivningenEU:s immaterialrättsmyndighets webbplats .

Formgivningar kan också skyddas av upphovsrätt om de uppfyller villkoren för båda typerna av skydd: originalitet för upphovsrätt och nyhet och särprägel för designrättigheter.

Upphovsrättsskyddet startar automatiskt från den dag du skapar din originaldesign – du behöver inte registrera den.

Exempel från verkligheten

Kristel i Estland designar klänningar som hon också säljer i Lettland och Litauen. Hon har designat en ny cocktailklänning som hon vill registrera för att undvika att konkurrenterna kopierar den. Kristel vet att klänningen kan skyddas gratis (oregistrerad gemenskapsformgivning), men är också medveten om att det skyddet är begränsat. Det omfattar bara avsiktlig kopiering av klänningen och inte en oberoende utveckling av en liknande design. Eftersom hon har lagt ner mycket tid på klänningen och tror att den kommer att sälja bra (även i Lettland och Litauen), föredrar hon att skydda den med en registrerad gemenskapsformgivning. Det kostar 350 euro för skydd i fem år som kan förnyas vart femte år i upp till 25 år.

Om du behöver internationellt skydd utanför EU ska du registrera din designesfren hos Världsorganisationen för den intellektuella äganderättenesfren . Då skyddas dina rättigheter i 67 länderen .

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Kontakta en lokal företagsrådgivare

Lokalt företagsstöd - Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Dela denna sida: