Senast kontrollerat: 09/03/2020

Bankkonton i EU

Påverkas du av Storbritanniens utträde ur EU?

Du har rätt till ett vanligt bankkonto

Du kanske vill eller måste öppna ett bankkonto i ditt hemland eller i något annat EU-land.

Om du är lagligt bosatt i ett EU-land har du rätt att öppna ett "grundläggande betalkonto". En bank får inte neka din ansökan om ett konto bara för att du inte bor i landet.

Rätten gäller inte andra typer av konton, till exempel sparkonton.

Kan banken neka mig ett konto?

Du kan nekas att öppna ett konto om du bryter mot EU:s regler om penningtvätt och finansiering av terrorism .

I vissa EU-länder kan du nekas att öppna ett grundläggande betalkonto om du redan har ett liknande konto hos en annan bank i samma land.

Om du ansöker om ett bankkonto i ett annat land än där du bor kan banken i vissa fall be dig visa att du verkligen har anledning att öppna ett konto. En anledning kan till exempel vara att du bor i ett land men jobbar i ett annat.

Vad är ett grundläggande betalkonto?

Ett ˮgrundläggande betalkontoˮ är ett konto som används för att göra vanliga transaktioner, till exempel

Det ska också ingå ett betalkort som du kan ta ut pengar och handla med – både på nätet och i affärer.

Om möjligheten finns ska du genom ditt konto ha tillgång till banktjänster på internet. Däremot måste det inte ingå någon möjlighet till övertrassering eller kredit.

I vissa EU-länder kan banken fortfarande ta ut en årsavgift för kontot. Denna avgift bör vara rimlig.

Exempel från verkligheten

Du kan ha ett konto i ett EU-land även om du inte bor där

Sándor började jobba för ett slovenskt företag men bodde kvar i Ungern. Han bestämde sig för att öppna ett lönekonto i Slovenien som komplement till sitt ungerska bankkonto.

Han hittade en slovensk bank nära jobbet och bad att få öppna ett vanligt konto. Banken lät honom öppna ett konto trots att han inte bodde i Slovenien.

En bank får inte neka dig ett konto bara för att du inte bor i landet.

Information om avgifter

Innan du öppnar ett konto ska du få ett dokument av banken som beskriver de viktigaste tjänsterna som hör till kontot och eventuella avgifter som du måste betala. Detta kallas ett "dokument med avgiftsinformation". Du kan använda det för att jämföra kostnaderna för konton hos olika banker.

Din bank måste också ge dig en redogörelse för avgifterna för ditt bankkonto minst en gång om året. Denna "redovisning av avgifter" ska också ange vilka räntesatser som gäller för ditt konto.

Byta bank

Du kan flytta ditt bankkonto till en annan bank i samma EU-land. Din nya bank ska hjälpa dig med detta.

Om du vill skaffa ett nytt konto i samma land ska du vända dig till din nya bank. Berätta att du vill byta och flytta dina automatiska överföringar till det nya kontot.

Den nya banken kommer att se till att din gamla bank för över alla uppgifter och avslutar eventuella stående överföringar. Den nya banken måste också

Du kan fortfarande behöva betala en avgift om du bestämmer dig för att stänga ditt gamla konto.

Om banken missar en deadline (till exempel för att annullera en betalning) eller begår andra misstag som gör att du får extra kostnader under tiden bytet sker måste banken ersätta dig för dessa kostnader. Om du får problem kan du använda dig av tvistlösning utanför domstol.

Exempel från verkligheten

Att byta bank går inte alltid smidigt

När Suzanne flyttade från Toulouse till Paris ville hon flytta sitt bankkonto till en bank i Paris. Hon bad sin nya bank i Paris att flytta över alla hennes betalningar till det nya kontot och stänga hennes gamla konto i Toulouse.

Banken i Paris bad banken i Toulouse att avsluta Suzannes stående överföringar och stänga hennes konto. Sedan skapade de stående överföringar från hennes nya konto. Banken glömde dock att meddela Suzannes mobiloperatör, och därför fick Suzanne betala förseningsavgifter när betalningen för hennes mobilabonnemang inte kom fram i tid.

Suzanne klagade hos banken i Paris. De gick med på att ersätta henne för förseningsavgiften och rätta till den stående överföringen för mobilabonnemanget.

Dina pengar skyddas i EU

Tack vare EU:s regler skyddas pengarna på ditt bankkonto (sparkonto och/eller och ditt vanliga konto) om banken skulle gå i konkurs. Den här insättningsgarantin gäller belopp upp till 100 000 euro eller motsvarande belopp i lokal valuta. Gränsen är per person och bank. Oavsett hur många konton du har i en och samma bank omfattar skyddet bara 100 000 euro.

Det finns vissa undantag: Om du har ett gemensamt konto med din partner gäller gränsvärdet på 100 000 euro för var och en av er, upp till ett tak på 200 000 euro för ert gemensamma konto. I vissa fall skyddas även belopp över 100 000 euro under en begränsad tid. Det gäller t.ex.

I dessa fall skyddas belopp över 100 000 euro i minst tre månader men högst tolv månader efter att pengarna har kommit in på kontot, eller från den tidpunkt då det blir rättsligt möjligt att överföra pengarna, beroende på villkoren och gränserna i de aktuella länderna.

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: