Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 08/11/2017

Bankkonton i EU

Du har rätt till ett vanligt bankkonto

Du kanske vill eller måste öppna ett bankkonto i ditt eget eller ett annat EU-land.

Om du är lagligen bosatt i ett EU-land har du rätt att öppna ett ˮgrundläggande betalkontoˮ. Banken får inte vägra dig ett vanligt bankkonto bara för att du inte bor i det land där banken ligger.

Rätten gäller inte andra typer av konton, till exempel sparkonton.

Kan banken neka mig ett konto?

Du kan nekas att öppna ett konto om du bryter mot EU:s regler om penningtvätt och finansiering av terrorism .

I vissa EU-länder kan du nekas att öppna ett grundläggande betalkonto om du redan har ett liknande konto hos en annan bank i samma land.

Om du ansöker om ett bankkonto i ett annat land än där du bor kan banken i vissa fall be dig visa att du verkligen har anledning att öppna ett konto. En anledning kan till exempel vara att du bor i ett land men jobbar i ett annat.

Vad är ett grundläggande betalkonto?

Ett ˮgrundläggande betalkontoˮ är ett konto som används för att göra vanliga transaktioner, till exempel

  • sätta in pengar
  • ta ut pengar
  • ta emot och utföra betalningar (till exempel autogiro och kortköp).

Det ska också ingå ett betalkort som du kan ta ut pengar och handla med – både på nätet och i affärer.

Om möjligheten finns ska du genom ditt konto ha tillgång till banktjänster på internet. Däremot måste det inte ingå någon möjlighet till övertrassering eller kredit.

I vissa EU-länder kan banken fortfarande ta ut en årsavgift för kontot. Denna avgift bör vara rimlig.

Exempel från verkligheten

Man måste inte bo i ett EU-land för att ha ett konto där

Sándor började jobba för ett slovenskt företag men bodde kvar i Ungern. Företaget krävde att han skulle öppna ett bankkonto i Slovenien så att de kunde betala in lönen på det kontot.

Han hittade en slovensk bank nära jobbet och bad att få öppna ett vanligt konto. Banken lät honom öppna ett konto trots att han inte bodde i Slovenien.

En bank får inte neka dig ett konto bara för att du inte bor i landet.

Byta bankkonto

Du kan byta till ett annat bankkonto i samma EU-land. Din nya bank ska hjälpa dig med detta.

Om du vill byta till ett nytt konto i samma land ska du vända dig till din nya bank. Berätta att du vill byta och flytta dina automatiska överföringar till det nya kontot.

Den nya banken kommer att se till att din gamla bank flyttar över uppgifter och avslutar eventuella stående överföringar. Den nya banken måste också

  • informera tredje parter, till exempel din arbetsgivare, din försäkringskassa och dina gas-, vatten- och elleverantörer, om att du har bytt konto
  • skapa nya stående överföringar
  • bevilja relevanta autogireringar för ditt nya konto.

Du kan fortfarande behöva betala en avgift om du bestämmer dig för att stänga ditt gamla konto.

Om banken missar en deadline (till exempel för att annullera en betalning) eller begår andra misstag som gör att du får extra kostnader under tiden bytet sker måste banken ersätta dig för dessa kostnader. Om du får problem kan du använda dig av tvistlösning utanför domstol.

Exempel från verkligheten

Att byta bankkonto går inte alltid smidigt

När Suzanne flyttade från Toulouse till Paris ville hon flytta sitt bankkonto till en bank i Paris. Hon bad sin nya bank i Paris att flytta över alla hennes betalningar till det nya kontot och stänga hennes gamla konto i Toulouse.

Banken i Paris bad banken i Toulouse att avsluta hennes stående överföringar och stänga Suzannes konto. Sedan skapade de stående överföringar från hennes nya konto. Banken glömde däremot att meddela Suzannes mobiloperatör, och därför fick Suzanne böter när betalningen för hennes mobilabonnemang inte kom fram i tid.

Suzanne klagade hos banken i Paris. De gick med på att ersätta henne för boten och korrigera den stående överföringen för mobilabonnemanget.

Offentliga samråd
    Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
    Få hjälp och råd