Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Izvēlne

Atjaunināts : 08/11/2017

Bankas konti ES

Tiesības uz pamatmaksājumu kontu

Jums var rasties vēlme vai vajadzība atvērt bankas kontu savā vai citā ES valstī.

Ja esat kādas ES valsts likumīgs iedzīvotājs, jums ir tiesības atvērt pamatmaksājumu kontu. Bankas nedrīkst noraidīt jūsu konta atvēršanas pieteikumu tikai tāpēc, ka nedzīvojat valstī, kur banka veic uzņēmējdarbību.

Šīs tiesības neattiecas uz citiem bankas kontu veidiem, piemēram, krājkontiem.

Kad bankas var nepiekrist atvērt pamatmaksājumu kontu

Jums var liegt konta atvēršanu, ja neievērojat ES noteikumus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu .

Dažās ES valstīs jums var liegt pamatmaksājumu konta atvēršanu, ja jums šāds konts jau ir citā tās pašas valsts bankā.

Ja vēlaties atvērt pamatmaksājumu kontu ārpus dzīvesvietas valsts, dažu ES valstu bankas var uzstāt, ka jums jāizskaidro, kāpēc esat ieinteresēts atvērt kontu. Piemērots iemesls būtu situācija, kad dzīvojat vienā valstī, bet strādājat citā.

Pamatmaksājumu konta iezīmes

Pamatmaksājumu konts ir tāds konts, kurā var veikt ikdienā nepieciešamos standartdarījumus, piemēram:

  • noguldīt naudu,
  • izņemt skaidru naudu,
  • saņemt un veikt maksājumus (piemēram, tiešā debeta operācijas un pirkumus ar karti).

Pakalpojumu klāstā būtu jāietilpst arī maksājumu kartei, ko var izmantot, lai izņemtu skaidru naudu un samaksātu par pirkumiem – gan internetā, gan veikalos.

Bankām vajadzētu šādam kontam piedāvāt arī internetbankas pakalpojumus, kad vien tādi ir pieejami. Tomēr tās ne vienmēr piedāvās pārtēriņa un kredītlīnijas iespēju.

Dažās ES valstīs bankas jums tomēr var prasīt gada maksu par pamatmaksājumu konta uzturēšanu. Šai maksai vajadzētu būt samērīgai.

Piemērs no dzīves

Lai atvērtu kontu ES valstī, jums nav jābūt tās iedzīvotājam

Šāndors sāka strādāt slovēņu uzņēmumā, bet turpināja dzīvot Ungārijā. Uzņēmums pieprasīja, lai viņš atvērtu kontu Slovēnijas bankā, kur viņam varētu ieskaitīt algu.

Vīrietis atrada Slovēnijā banku netālu no darbavietas un lūdza, lai viņam tur atver kontu. Banka to arī izdarīja, lai gan viņš nedzīvo Slovēnijā.

Bankas nevar jums atteikt pamatmaksājumu konta atvēršanu tikai tāpēc, ka nedzīvojat attiecīgajā valstī.

Bankas maiņa

Jūs varat mainīt bankas kontu vienas un tās pašas ES valsts robežās. Jaunajai bankai vajadzētu jums palīdzēt to izdarīt.

Ja vēlaties pāriet uz citu kontu tajā pašā valstī, informējiet jauno banku, ka vēlaties izmantot jauno kontu un pārreģistrēt uz to visus regulāros maksājumus.

Jaunā banka parūpēsies par to, lai iepriekšējā banka datus pārsūtītu tai un atsauktu visus regulāros maksājumu rīkojumus. Jaunajai bankai ir arī:

  • jāinformē trešās personas (piemēram, darbavieta, sociālā nodrošinājuma iestāde un komunālo pakalpojumu sniedzēji), ka jums mainījies konts,
  • jāizveido jauni regulāro maksājumu rīkojumi,
  • jānoformē attiecīgie tiešā debeta maksājumi, piesaistot tos jaunajam kontam.

Ja nolemjat veco kontu slēgt, var gadīties, ka jums par to vēl būs jāmaksā.

Ja, pārejot uz citu kontu, jums rodas izmaksas, jo banka ir nokavējusi kādu termiņu (piemēram, lai atsauktu maksājumu) vai pieļauj kļūdu, tai šīs izmaksas ir jums jāatlīdzina. Rodoties sarežģījumiem, jūs tos varat izskatīt ārpustiesas strīdu izšķiršanā.

Piemērs no dzīves

Bankas kontu maiņa ne vienmēr norit bez sarežģījumiem

Pārceļoties no Tulūzas uz Parīzi, Suzanna nolēma mainīt arī bankas kontu, atverot jaunu kontu kādā Parīzes bankā. Viņa lūdza jauno banku Parīzē pārreģistrēt visus maksājumus uz jauno kontu un slēgt agrāko kontu Tulūzā.

Parīzes banka lika Tulūzas bankai atsaukt visus regulāro maksājumu rīkojumus un slēgt Suzannas kontu. Tad Parīzes banka izveidoja regulāro maksājumu rīkojumus, piesaistot tos Suzannas jaunajam kontam. Tomēr viņi aizmirsa informēt mobilo sakaru uzņēmumu, un Suzannai nācās maksāt sodu, kad nenoformēta regulārā maksājuma dēļ laikus netika samaksāts mobilā tālruņa rēķins.

Suzanna iesniedza sūdzību bankai Parīzē. Banka piekrita atlīdzināt samaksāto naudas sodu un koriģēt regulārā maksājuma rīkojumu par mobilo sakaru pakalpojumiem.

Sabiedriskās apspriešanas
    Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
    Vaicājiet, un mēs dosim padomu.