Pēdējā pārbaude: 22/04/2022

Bankas konti ES

Tiesības uz pamatmaksājumu kontu

Jums var rasties vēlme vai vajadzība atvērt bankas kontu savā vai citā ES valstī.

Ja likumīgi dzīvojat kādā ES valstī, jums ir tiesības atvērt pamatmaksājumu kontu. Bankas nedrīkst noraidīt jūsu lūgumu atvērt pamatmaksājumu kontu tikai tāpēc vien, ka nedzīvojat valstī, kur banka veic uzņēmējdarbību.

Uzmanību

Šīs tiesības neattiecas uz citiem bankas kontu veidiem, piemēram, krājkontiem.

Kad bankas drīkst nepiekrist atvērt pamatmaksājumu kontu

Jums drīkst liegt konta atvēršanu, ja neievērojat ES noteikumus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanuAtidaryti kaip išorės nuorodą .

Dažās ES valstīs jums var liegt pamatmaksājumu konta atvēršanu, ja jums šāds konts jau ir citā tās pašas valsts bankā.

Ja vēlaties atvērt pamatmaksājumu kontu ārpus dzīvesvietas valsts, dažu ES valstu bankas var uzstāt, ka jums jāizskaidro, kāpēc esat ieinteresēts atvērt kontu. Piemērots iemesls būtu situācija, kad dzīvojat vienā valstī, bet strādājat citā.

Pamatmaksājumu konta iezīmes

Pamatmaksājumu konts ir tāds konts, kurā var veikt ikdienā nepieciešamos standartdarījumus, piemēram:

Pakalpojumu klāstā būtu jāietilpst arī maksājumu kartei, ko var izmantot, lai izņemtu skaidru naudu un samaksātu par pirkumiem – gan internetā, gan veikalos.

Bankām vajadzētu šādam kontam piedāvāt arī internetbankas pakalpojumus, kad vien tādi ir pieejami. Tomēr tās ne vienmēr piedāvās pārtēriņa un kredītlīnijas iespēju.

Dažās ES valstīs bankas jums tomēr var prasīt gada maksu par pamatmaksājumu konta uzturēšanu. Šai maksai vajadzētu būt samērīgai.

Piemērs no dzīves

Lai atvērtu kontu ES valstī, jums nav jābūt tās iedzīvotājam

Šāndors sāka strādāt slovēņu uzņēmumā, bet turpināja dzīvot Ungārijā. Viņš nolēma, ka papildus kontam Ungārijas bankā vēlētos sev kontu arī Slovēnijā ikdienas tēriņiem.

Vīrietis atrada Slovēnijā banku netālu no darbavietas un lūdza, lai viņam tur atver kontu. Banka to arī izdarīja, lai gan viņš nedzīvo Slovēnijā.

Bankas nevar jums atteikt pamatmaksājumu konta atvēršanu tikai tāpēc, ka nedzīvojat attiecīgajā valstī.

Informācija par tarifiem

Pirms jūsu konta atvēršanas bankai būtu jūs jāiepazīstina ar dokumentu, kurā uzskaitīti raksturīgākie saistībā ar kontu piedāvātie pakalpojumi un to izmantošanas tarifi. Šo dokumentu dēvē par "tarifu informācijas dokumentu". Jūs to varat izmantot, lai salīdzinātu dažādas kontu izmaksas dažādās bankās.

Jūsu bankai arī vismaz reizi gadā jūs jāinformē par tarifiem saistībā ar jūsu bankas konta apkalpošanu. Šajā "tarifu pārskatā" arī jāietver informācija par procentu likmēm, kas piemērotas jūsu kontam.

Bankas maiņa

Jūs varat mainīt bankas kontu vienas un tās pašas ES valsts robežās. Jaunajai bankai vajadzētu jums palīdzēt to izdarīt.

Ja vēlaties pāriet uz citu kontu tajā pašā valstī, informējiet jauno banku, ka vēlaties izmantot jauno kontu un pārreģistrēt uz to visus regulāros maksājumus.

Jaunā banka parūpēsies par to, lai iepriekšējā banka datus pārsūtītu tai un atsauktu visus regulāros maksājumu rīkojumus. Jaunajai bankai ir arī:

Ja nolemjat veco kontu slēgt, var gadīties, ka jums par to vēl būs jāmaksā.

Ja, pārejot uz citu kontu, jums rodas izmaksas, jo banka ir nokavējusi kādu termiņu (piemēram, lai atsauktu maksājumu) vai pieļauj kļūdu, tai šīs izmaksas ir jums jāatlīdzina. Rodoties sarežģījumiem, jūs varat lūgt, lai tos izskata ārpustiesas strīdu izšķiršanas struktūras.

Piemērs no dzīves

Bankas kontu maiņa ne vienmēr norit bez sarežģījumiem

Pārceļoties no Tulūzas uz Parīzi, Suzanna nolēma mainīt arī bankas kontu, atverot jaunu kontu kādā Parīzes bankā. Viņa lūdza jauno banku Parīzē pārreģistrēt visus maksājumus uz jauno kontu un slēgt agrāko kontu Tulūzā.

Parīzes banka lika Tulūzas bankai atsaukt visus regulāro maksājumu rīkojumus un slēgt Suzannas kontu. Tad Parīzes banka izveidoja regulāro maksājumu rīkojumus, piesaistot tos Suzannas jaunajam kontam. Tomēr viņi aizmirsa informēt mobilo sakaru uzņēmumu, un Suzannai nācās maksāt sodu, kad nenoformēta regulārā maksājuma dēļ laikus netika samaksāts mobilā tālruņa rēķins.

Suzanna iesniedza sūdzību bankai Parīzē. Banka piekrita atlīdzināt samaksāto naudas sodu un koriģēt regulārā maksājuma rīkojumu par mobilo sakaru pakalpojumiem.

Jūsu nauda ES tiek aizsargāta

ES noteikumi nodrošina jūsu bankas kontā (krājkonktā un/vai norēķinu kontā) esošās naudas aizsardzību gadījumā, ja banka nonāk grūtībās. Tiek aizsargāti līdz pat 100 000 eiro vai šīs summas ekvivalents vietējā valūtā. Šis ierobežojums attiecas uz katru personu katrā bankā atsevišķi. Proti, ja jums ir vairāki konti vienā un tajā pašā bankā, tad summas ierobežojums (100 000 eiro) attiecas uz visiem jūsu kontiem kopā.

Šim noteikumam ir daži izņēmumi. Piemēram, ja jums ir kopīgs konts ar partneri, tad maksimālās summas ierobežojums (100 000 eiro) tiek piemērots katram no jums atsevišķi; tas nozīmē, ka jūsu kopējā kontā maksimālā aizsargātā summa ir 200 000 eiro. Jūsu naudu uz ierobežotu laiku aizsargā virs 100 000 eiro apmērā arī dažos citos gadījumos, piemēram:

Šajos gadījumos par 100 000 eiro lielākas summas ir aizsargātas vismaz 3 mēnešus, taču ne ilgāk kā 12 mēnešus pēc naudas ieskaitīšanas kontā vai no brīža, kad nauda kļuvusi juridiski nododama (atkarībā no tā, kādi ir katras ES valsts noteikumi un robežvērtības).

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: