Pēdējā pārbaude: 03/09/2020

Ģimenes pabalsti

Vai jūs skar “Brexit”?

Šajā lapā izklāstītie noteikumi un nosacījumi joprojām attiecas uz Apvienoto Karalisti un uz Apvienotās Karalistes pilsoņiem ES.

Ja esat ieguvis tiesības sociālā nodrošinājuma jomā (kā tiesības uz veselības aprūpi, bezdarbnieka pabalstu, pensiju) pirms 2020. gada 31. decembra, uz jums attiecas Apvienotās Karalistes Izstāšanās līgumā izklāstītie vispārīgie noteikumi par šo tiesību aizsardzību. Uzziniet vairāk par savām tiesībām.

Ja jums radušās grūtības panākt, lai jūsu tiesības ievēro, sazinieties ar mūsu palīdzības dienestiem.

Eiropas Savienībā valsti, kuras ziņā ir jūsu sociālā nodrošināšana, tostarp ģimenes pabalsti (bērnu pabalsti, bērna kopšanas pabalsti u.c.), nosaka pēc jūsu ekonomiskā statusa un jūsu dzīvesvietas, nevis pēc pilsonības.

Valsts tiesību akti paredz, ar kādiem nosacījumiem vecākiem izmaksā ģimenes pabalstus. Parasti vecāki var saņemt ģimenes pabalstus kādā ES valstī tad, ja

Ņemiet vērā, ka ģimenes pabalsti Eiropā ir ļoti atšķirīgi.

Visa ģimene dzīvo vienā valstī

Ja jūs ar visiem ģimenes locekļiem pārceļaties uz dzīvi citā ES valstī un ja esat piederīgs tikai šīs valsts sociālās nodrošināšanas sistēmai, tad jums ģimenes pabalstus maksā jaunā valsts.

Savukārt, ja īslaicīgi (mazāk nekā 2 gadus) esat norīkots darbā ārzemēs un ja jūsu sociālā nodrošināšana ir palikusi jūsu izcelsmes valsts ziņā, šai valstij ir jāturpina jums maksāt ģimenes pabalstus.

Jūs dzīvojat vienā valstī, bet jūsu ģimenes locekļi — citā

Ja jūsu ģimenes locekļi nedzīvo valstī, kur esat apdrošināts, iespējams, jums ir tiesības uz pabalstiem vairākās valstīs.

Attiecīgās valsts iestādes ņems vērā abu vecāku situāciju un nolems, kurai valstij ir primārais pienākums maksāt pabalstus. Lēmumu pamatā būs "prioritātes noteikumi".

Prioritātes noteikumi

Piemaksas

Ja izrādās, ka pabalsti, ko saņemat no "primārās" valsts, ir zemāki par tiem, kurus jūs saņemtu no "sekundārās" valsts, kur jums arī bija tiesības, sekundārā valsts maksās piemaksu, kas būs līdzvērtīga abu pabalstu starpībai. Šādi tiek nodrošināts, ka saņemat jums pienākošos pabalstus maksimālajā apmērā.

Šķirti vecāki

Ja esat šķīrusies(-ies) un jūsu bijušais vīrs (sieva) saņem pabalstus, bet tos neizmanto jūsu bērnu uzturēšanai, varat sazināties ar iestādi, kas piešķir ģimenes pabalstus valstī, kur dzīvo jūsu bērni, un prasīt, lai pabalstus izmaksā tieši jums, paskaidrojot, ka jūs faktiski gādājat par ģimeni.

Kur iesniegt ģimenes pabalstu pieprasījumu?

Varat prasīt ģimenes pabalstus jebkurā ES valstī, kur jums (vai otram no jūsu bērnu vecākiem) ir tiesības uz pabalstiem. Iestāde, kurā pieteiksieties, pārsūtīs jūsu pieprasījumu visām valstīm, kas ir kompetentas jūsu gadījumā.

Ja pabalstu pieprasījumu valsts iestādēm iesniegsiet laicīgi, jūsu pieprasījumu varēs izskatīt visās citās valstīs, kur jums ir tiesības uz ģimenes pabalstiem. Jūsu pieprasījumu nevar noraidīt tāpēc, ka valsts, kur to iesniedzāt, citas iesaistītās valsts iestādei to pārsūtījusi novēloti.

Noskaidrojiet valsts iestādēs, kāds ir pieprasījuma iesniegšanas termiņš. Ja nokavēsiet noteikto termiņu, varat zaudēt tiesības uz pabalstiem.

Valsts iestāžu pienākums ir sadarboties un dalīties informācijā, kura nepieciešama, lai varētu izskatīt jūsu pieprasījumu. Lai pārvarētu varbūtējas valodu barjeras, valsts iestādes informācijas apmaiņā izmanto standarta veidlapas.

Ģimenes pabalsti ļoti atšķiras dažādās valstīs

ES valstis var brīvi noteikt savus noteikumus pabalstu un pakalpojumu jautājumā. Ģimenes pabalsti ir paredzēti visās valstīs, bet summas un nosacījumi ļoti atšķiras. Dažās valstīs saņem pastāvīgus maksājumus, bet citās ģimenes situācijas dēļ var izmantot nodokļu atvieglojumus, nevis saņemt maksājumus.

Lai novērstu nopietnus pārpratumus, kas varētu būtiski ietekmēt jūsu kopējos ienākumus, noskaidrojiet, kā darbojas sociālā nodrošinājuma sistēma uzņēmējvalstī.

Šeit ir plašāka informācija par ģimenes pabalstiem valstī, kura maksā jūsu ģimenes pabalstus.

Izvēlieties valsti:

 • Apvienotā Karalisteuken
 • Austrijaaten
 • Beļģijabeen
 • Bulgārijabgen
 • Dānijadken
 • Francijafren
 • Grieķijagren
 • Horvātijacren
 • Igaunijaeeen
 • Islandeisen
 • Itālijaiten
 • Kipracyen
 • Latvijalven
 • Lietuvalten
 • Lihtenšteinalien
 • Luksemburgaluen
 • Maltamten
 • Norvēģijanoen
 • Nīderlandenlen
 • Polijaplen
 • Portugālepten
 • Rumānijaroen
 • Slovākijasken
 • Slovēnijasien
 • Somijafien
 • Spānijaesen
 • Ungārijahuen
 • Vācijadeen
 • Zviedrijaseen
 • Čehijas Republikaczen
 • Īrijaieen
 • Šveicechen

Eiropas nodarbinātības konsultanti parasti var sniegt vispārīgu informāciju par ģimenes pabalstiem, kurus var prasīt uzņēmējvalstī.

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: