Pēdējā pārbaude: 09/03/2020

Laulība

Vai jūs skar “Brexit”?

Dzimtsarakstu nodaļā noslēgtai laulībai ir tiesisks statuss visās ES valstīs .

Uz partnerattiecībām ( reģistrētām vai nereģistrētām) vai faktisku kopdzīvi attiecas citi noteikumi nekā uz laulību.

Nacionālie noteikumi un prakse attiecībā uz laulību dažādās valstīs atšķiras, visbiežāk šādās jomās:

Uzziniet vairāk par nacionālajiem noteikumiem, kas nosaka laulības un laulāto mantiskās attiecības

Pārrobežu laulības ES

Vai ir iesaistītas dažādas ES valstis – piemēram, tāpēc, ka grasāties precēties ar citas valsts pilsoni vai gribat pēc laulībām pārcelties uz ārzemēm?

Ko darīt pirms kāzām

Pārbaudiet, kuras valsts tiesības tiks piemērotas jūsu laulībai un laulāto mantiskajām attiecībām. Tas būtiski ietekmēs jūsu kā laulāto tiesības un pienākumus.

Ja plānojat apprecēties nevis tajā valstī, kur dzīvojat, bet gan citā ES dalībvalstī, sazinieties ar abu valstu iestādēm un noskaidrojiet, kādas formalitātes jāveic, lai jūsu laulība būtu spēkā abās valstīs, Šo formalitāšu vidū var būt laulības reģistrācija un publicēšana.

Ko darīt pēc kāzām

Jūsu laulība tiks atzīta visās pārējās ES dalībvalstīs (tas gan var neattiekties uz viendzimuma laulībām).

Ja precaties ES valstī, kas nav jūsu izcelsmes valsts, ieteicams tomēr reģistrēt jūsu laulību izcelsmes valstī. Tas būtu jādara saskaņā ar jūsu izcelsmes valsts noteikumiem. Varat arī pārbaudīt savas valsts konsulārajā dienestā, vai varat reģistrēt savu laulību šajā konsulārajā dienestā, vai arī tas ir jādara jūsu valstī.

Ja dodaties strādāt uz citu ES dalībvalsti, jūsu sieva vai vīrs drīkst turp pārcelties uz dzīvi kopā ar jums. Pārbaudiet noteikumus par uzturēšanās tiesībām:

Piemērs

Viendzimuma laulība – kad valstu noteikumi atšķiras

Beļģijas pilsone Emma Beļģijā apprecējās ar Francijas pilsoni Karīnu. Kad Emma devās strādāt uz Itāliju, Karīna viņai sekoja, tomēr iestādes abas neuzskatīja par precētām, jo Itālijā viendzimuma laulības netiek atzītas.

Tomēr, tā kā Itālijā viendzimuma pāriem ir atļautas reģistrētas partnerattiecības, Emmai un Karīnai ir tādas pašas tiesības kā visiem citiem pāriem, kas reģistrējuši savas partnerattiecības atbilstīgi Itālijas likumiem.

Bieži uzdotie jautājumi

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: