Pēdējā pārbaude: 26/04/2019

Autotransporta jomas darbinieki

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Nedēļas darba laiks

Ja nolīgstat darbiniekus, kas ir nodarbināti autotransportā, ir jāgarantē, ka viņi ievēro vidējo 48 stundu nedēļas darba laiku. Vajadzības gadījumā to var pagarināt līdz maksimums 60 stundām, bet tikai tad, ja jūsu darbinieki strādā vidēji 48 stundas nedēļā 4 mēnešu laikposmā.

Konkrēts darba ņēmējs tiek uzskatīts par transporta darbinieku, ja:

Ja esat pašnodarbināts vadītājs, par darba laiku varat uzskatīt laiku, kad ir jāatrodas darba vietā / transporta līdzeklī, klienta rīcībā vai kad veicat ar transportu saistītas darbības.

Ja esat darba devējs, ir jāatceras, ka darbinieki drīkst vadīt transportlīdzekli maksimums 9 stundas dienā. Izņēmuma kārtā — divas reizes nedēļā — jūsu darbiniekiem ir atļauts vadīt transportlīdzekli līdz 10 stundām dienā. Viņi nedrīkst to vadīt vairāk nekā 56 stundas nedēļā, un to kopējais braukšanas laiks divās nedēļās nedrīkst pārsniegt 90 stundas.

Piemērs

Jūs nolīgstat transportlīdzekļa vadītāju preču transportēšanai uz citu ES valsti. Vienas nedēļas laikā viņš brauc 56 stundas un 4 stundas apkopj transportlīdzekļi — kopā 60 stundas. Lai tiktu ievērotas ES tiesības, nākamajā nedēļā, lai šīs virsstundas kompensētu, viņam ir jāstrādā mazāk nekā 48 stundas, jo 4 mēnešu atskaites periodā viņam ir jāievēro 48 stundu vidējais darba laiks nedēļā.

Pārtraukumi darba dienas laikā

Jūsu darbinieki nedrīkst strādāt vairāk nekā 6 secīgas stundas bez pārtraukuma. Ja jūsu darbinieki strādā 6 līdz 9 stundas, viņiem ir jāņem vismaz 30 minūšu pārtraukums. Ja viņi strādā vairāk nekā 9 stundas, tad darbs ir jāpārtrauc vismaz uz 45 minūtēm.

Pēc 4,5 stundu braukšanas perioda jūsu vadītājiem ir jāapstājas vismaz 45 minūšu ilgam vienlaidu pārtraukumam, ja vien viņi neizšķiras par labu dienas atpūtai. Ja viņi tā vēlas, darbinieki var sadalīt šo pārtraukumu divās daļās, vienā pārtraukumā, kas ilgst vismaz 15 minūtes, kam seko otrais vismaz 30 minūtes ilgs.

Atpūtas posmi

Jums ir jāgarantē, ka jūsu darbinieki dienā atpūšas vismaz 11 secīgas stundas; šo secīgas atpūtas stundu laiku var samazināt līdz 9 stundām lielākais 3 reizes nedēļā. Dienas atpūtu varat sadalīt divās daļās: pirmajai atpūtas daļai jāilgst vismaz 3 stundas, un otrajai — vismaz 9 stundas. Ja sadalāt dienas atpūtas laiku, šiem diviem periodiem jāilgst vismaz 12 stundas.

Jūsu darbiniekiem ir jābūt 45 stundu vienlaidu nedēļas atpūtas periodam, kuru varat samazināt līdz 24 stundām katru otro nedēļu. Ja samazināt iknedēļas atpūtas laiku, jums ir jāvienojas ar saviem darbiniekiem par kompensēšanas kārtību.

Jūsu darbiniekiem pēc 6 secīgām darba dienām ir jābūt iknedēļas atpūtai. Ja jūsu autobusu vadītāji dažkārt pārvadā pasažierus vismaz 24 stundas pēc kārtas citā ES valstī vai ārpussavienības valstī, viņi var atlikt nedēļas atpūtas laiku. Viņi var atlikt atpūtas laika izmantošanu lielākais 12 dienas, skaitot no pēdējā izmantotā iknedēļas atpūtas laika.

Piemērs

Jums ir tūrisma aģentūra Slovēnijā un jūs vēlaties organizēt 10 dienu braucienu autobusā uz Portugāli, pāris reizes apstājoties citās ES valstīs. Brauciens sākas 11. aprīlī un beidzas 21. aprīlī. Jūsu autobusa vadītājam ir 48 stundu atpūtas laiks nedēļas nogalē 9. un10. aprīlī, un viņš sāk darbu 11. aprīlī. Saskaņā ar noteikumiem par atpūtas periodiem viņš var sākt savu nedēļas atpūtu pēc ceļojuma beigām. Tomēr viņa atpūtas laikam jāsākas ne vēlāk kā 12 dienas pēc 11. aprīļa, t.i., ne vēlāk kā 23. aprīlī.

Darbs naktīs

Ja darbinieki strādā laikā starp pusnakti un pulksten 7 no rīta, viņus uzskata par nakts darba darītājiem. Ja darbinieki strādā naktī, viņi var strādāt maksimums 10 stundas (ieskaitot nakts maiņas stundas) katrā 24 stundu posmā.

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vietējs atbalsts uzņēmumiem - Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Kopīgot šo lapu: